Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Mikulášski škôlkari, školáci a študenti si vytvárajú a rozvíjajú občianske kompetencie

Mikulášski škôlkari, školáci a študenti si vytvárajú a rozvíjajú občianske kompetencie

  16.11.2023   |   Tlačové správy

Téma aktuálneho školského roka v mikulášskych školách môže pre niekoho znieť zložito, no hovoria si o nej už najmenší v materských školách. Tínedžeri a dospelí by ju mali ovládať, minimálne zo skúseností z reálneho života. Mikulášski pedagógovia však majú pocit, že je potrebné rozšíriť vedomosti žiakov a študentov práve v tejto oblasti. Inšpirácie na aktivity s deťmi získali učitelia na dnešnej konferencii Kompetencie na život aktívneho občana v modernej spoločnosti, ktorú pripravil Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry na mestskom úrade. 

Učiteľom a zástupcom Rady mládeže vysvetlila problematiku občianskych kompetencií špecialistka oddelenia škôl a školských zariadení na mestskom úrade Miriam Čabajová. V programe vystúpili aj:
 
  • Patrícia Bartíková z Odboru prevencie kriminality pri Ministerstve vnútra SR
  • Jana Mrlianová z Komunitnej nadácie Liptov
  • Martina Kaliska z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
  • Juraj Droppa z Regionálneho centra podpory učiteľov Liptova

Odbornú konferenciu postupne doplnia tvorivé dielne, stretnutia a ďalšie workshopy. Cieľom aktivít v tomto školskom roku je zážitkovým učením budovať u detí od útleho veku základy aktívneho občianstva.

Jedným z cieľov aktuálnej témy školského roka je vyzdvihnúť dôležitosť participácie občana, ktorý môže vlastným úsilím dosiahnuť reálnu zmenu k lepšiemu. Žiaci môžu podať vlastné návrhy na zlepšenie života v našom meste, ktoré odbor školstva doručí priamo primátorovi mesta.