Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Liptovská nemocnica otvorila nové CT pracovisko na urgentnom príjme

Liptovská nemocnica otvorila nové CT pracovisko na urgentnom príjme

  29.09.2023   |   Tlačové správy

Vyšetria ním približne 7000 pacientov ročne. Nový prístroj ponúka oproti pôvodnému ostrejší obraz, kvalitnejšiu a rýchlejšiu diagnostiku.

 
Primátor Ján Blcháč zdôraznil potrebu výmeny starého desaťročného prístroja, no poukázal na stále neistú budúcnosť mikulášskej nemocnice, ktorá je v rámci Optimalizácie siete nemocníc zaradená v najnižšom stupni.
 
"Pokiaľ sa naplní reforma nemocníc, nový diagnostický prístroj ostane nevyužívaný. Z mikulášskej nemocnice by sa stal doliečovák, ktorý by poskytoval len ambulantnú a jednodňovú starostlivosť. Verím, že táto investícia vyšle úradníkom, ktorí pripravujú optimalizáciu, jasný signál, že našej nemocnici majú dať pokoj, aby mohla poskytovať zdravotnú starostlivosť minimálne tak, ako doteraz," vyjadril sa na svojej stránke z denníka primátora.
 
"Na našom oddelení vyšetrujeme pacientov z regiónu, ale aj množstvo turistov. Nový prístroj má špecializované programy pre cievnu mozgovú príhodu, mozgové tumory, úrazové stavy a využívame ho napríklad aj pri pľúcnych a onkologických pacientoch," priblížila primárka rádiodiagnostického oddelenia Andrea Rajníková.
 
Počítačový tomograf (CT) je základný diagnostický prístroj, ktorý sa používa na zobrazenie častí ľudského tela v jednotlivých vrstvách a bez ktorého nemôže fungovať žiadna urgentná medicína.