Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Historické centrum bude zjednotené

Historické centrum bude zjednotené

  12.09.2023   |   Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš bude obstarávať siedme zmeny a doplnky územného plánu. Radnica do nich zapracuje aj zjednotenie vzhľadu centra mesta, pešia zóna bude mať nový dizajn manuál. 

 
Po schválení doplnkov územného plánu s dizajn manuálom (predpoklad rok 2024) by mali nastať zmeny v označení prevádzok, zjednotí sa aj  umiestňovanie reklám vo výkladoch či na stojacich nosičoch a nové vizuálne pravidlá budú platiť aj pri zriaďovaní terás. Snahou zavedenia dizajn manuálu pešej zóny v Liptovskom Mikuláši je ochrániť charakter tejto lokality, zbaviť ju reklamného smogu a skrášliť historické jadro mesta.
 
K zmenám a doplnkom prišlo od verejnosti a právnických osôb 59 podnetov, ktoré radnica vyhodnotila a pridala ďalších 22 vlastných podnetov, ako napríklad zákaz umiestňovania mobilných domov a stavieb so vzhľadom drevených zrubov v pamiatkovej zóne a v centre mesta, mesto zapracuje aj zákaz zahusťovania novou výstavbou zatiaľ v piatich vytipovaných lokalitách. 
 
Problematiku zahusťovania pôvodnej zástavby novou a ďalšie komplexné územné riešenia pripraví mesto v novom územnom pláne, s prípravou ktorého by mala naša radnica začať v súvislosti s novou legislatívou v roku 2024. V tomto záväznom dokumente bude odborná pracovná skupina pre územné plánovanie a urbanizmus prihliadať aj na doručené podnety od verejnosti.
 
Zmeny a doplnky číslo 7 územného plánu odporučili primátorovi zabezpečiť poslanci na včerajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.