Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Darček k výročiu: Iľanovo má svoj prvý erb

Darček k výročiu: Iľanovo má svoj prvý erb

  30.08.2023   |   Tlačové správy

Najstaršia správa o Iľanove je z roku 1233 v listine kráľa Ondreja II., ktorou daroval osadu šľachticovi Mikulášovi, synovi Detricha. Vychádzajúc z tohto poznatku oslávili v Iľanove 790 rokov od prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti primátor Ján Blcháč daroval tejto mestskej časti Liptovského Mikuláša prvý erb a tiež vlajku obce. 
Erb predstavuje v zelenom štíte zlatý obrátený pluh s kolieskami a striebornou radlicou, prekrývajúci skrížené náradie, zlatý ľavošikmý cep, zlaté hrable a zlaté pravošikmé kosisko striebornej sklonenej kosy. 
Pri oslavách výročia obce v Iľanovskej doline otvorili už druhý partizánsky bunker. K bunkru sa dostanete nenáročnou prechádzkou Iľanovskou dolinou po približne 2,5 kilometroch. Je to proviantný zásobovací sklad, ktorý počas SNP slúžil partizánom, ukrytým odbojárom a rasovo prenasledovaným obyvateľom Mikuláša. 
„Aj cez zachovávanie hmotných spomienok na vojnu, akou je tento bunker, môžeme dnes deťom a vnukom vysvetliť minulosť a opísať, ako umieral občiansky odboj, aj to, že mier je vzácny a pominuteľný. A musíme sa oň starať. Bunker zrekonštruovali protifašistickí bojovníci a dobrovoľníci, a ja sa im za to chcem úprimne poďakovať,“ poznamenal primátor Ján Blcháč. 
V roku 1246 si Iľanovo vo vlastníctve ponechal kráľ Belo IV. Dnešný názov obce je pravdepodobne odvodený od mena zakladateľa a prvého vlastníka – Ilian. Od stredoveku až do roku 1849 tvorili Iľanovo a Ploštín jednu poddanskú obec patriacu hrádockému panstvu. Mali spoločného richtára. Obec bola v roku 1976 pričlenená k Liptovskému Mikulášu.