Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Ako správne pomenovať obyvateľa Palúdzky či Nábrežia?

Ako správne pomenovať obyvateľa Palúdzky či Nábrežia?

  18.05.2023   |   Tlačové správy

Som Palúčan či Palúdžan, Iľanovec alebo Iľanovčan, Nábrežňan či Nábrežan a Mikulášťan či Mikulášan. Aj vám sa často stáva, že neviete, ako správne nazvať obyvateľa tej, ktorej časti nášho mesta? S jazykovými dilemami v súvislosti s časťami Liptovského Mikuláša sme sa obrátili na najpovolanejších. Po odbornej stránke nám poradila Iveta Vančová z jazykovej poradne Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Tvorenie obyvateľských mien od názvov obcí závisí od viacerých činiteľov, napríklad od slovnodruhového zaradenia geografického pomenovania (podstatné meno, pomnožné podstatné meno, prídavné meno), od počtu slabík či zakončenia slovotvorného základu. Obyvateľské mená sa tvoria najčastejšie príponou –čan a okrem nej príponami –an a –ec k slovotvornému základu miestneho názvu. Obyvateľské mená ženského rodu sa tvoria od mužských mien príponami –ka alebo –ianka/–anka. 

Vančová obyvateľské mená v mužskom a ženskom rode pre časti Liptovského Mikuláša podala v zostave, ktorú vám prinášame v prehľade:
Liptovský Mikuláš – Liptovskomikulášan/ Mikulášan, Liptovskomikulášanka/Mikulášanka,
Demänová – Demänovčan, Demänovčanka,
Bodice – Bodičan, Bodičanka,
Iľanovo – Iľanovčan, Iľanovčanka,
Andice – Andičan, Andičanka,
Benice – Beničan, Beničanka,
Liptovská Ondrašová  – Liptovskoondrašovčan alebo skrátene Ondrašovčan, Liptovskoondrašovčanka/Ondrašovčanka,
Palúdzka – Palúdžan, Palúdžanka,
Ploštín – Ploštínčan, Ploštínčanka,
Vitálišovce – Vitálišovčan, Vitálišovčanka,
Podbreziny – Podbrezinčan, Podbrezinčanka,
Nábrežie – Nábrežan, Nábrežanka,
Staré Mesto (v názvoch obcí a častí obcí sa všetky plnovýznamové slová píšu s veľkým začiatočným písmenom) – Staromešťan, Staromešťanka.
My k tomu už len dodáme, že ideme do Palúdzky, nie do Palúdzkej.