Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Mesto vyzvalo víťaza súťaže na podpis zmluvy o prevode akcií klubu MHK32 Liptovský Mikuláš

Mesto vyzvalo víťaza súťaže na podpis zmluvy o prevode akcií klubu MHK32 Liptovský Mikuláš

  15.05.2023   |   Tlačové správy

Budúcnosť mestského hokejového klubu bude jasná v piatok 19. mája, mesto vyzvalo víťaza súťaže na podpis zmluvy o prevode akcií klubu MHK32 Liptovský Mikuláš.

 
Mesto ako stopercentný vlastník hokejového klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš dnes na základe podmienok obchodnej verejnej súťaže zaslalo všetkým trom uchádzačom o mikulášsky hokej oficiálny list s oznámením poradia v súťaži. Víťaza, ktorým je spoločnosť R-STAV SK, vyzval štatutár mesta na podpis zmluvy o prevode akcií mestského hokejového klubu. Tú by mali zmluvné strany podpísať v piatok 19. mája. Aktuálne klub stále vlastní mesto Liptovský Mikuláš.
 
V prípade, že víťaz súťaže zmluvu nepodpíše, mesto má možnosť vyhlásiť novú verejnú obchodnú súťaž alebo predložiť mestskému zastupiteľstvu návrh na predaj klubových akcií uchádzačovi, ktorý vyšiel zo súťaže ako druhý v poradí. 
 
Najvyššiu ponuku vo verejnej obchodnej súťaži na prevod akcií MHK 32  dala spoločnosť R-STAV SK, s. r. o., ktorá ponúkla za kúpu akcií sumu vo výške 151 200 eur. Druhá v poradí skončila spoločnosť DREVOMAX, s. r. o., s ponukou 111 111 eur, tretí bol Tibor Višňovský so sumou 99 999 eur. Kritériom pre hodnotenie návrhov bola kúpna cena s váhou posúdenia 70 percent a predložený strategický plán rozvoja hokeja na obdobie piatich rokov s váhou posúdenia 30 percent. Súťažné podmienky schválili poslanci mestského zastupiteľstva 24. marca. Klubové akcie ponúkalo mesto v súťaži za 79 720 eur. Táto suma vzišla zo znaleckého posudku na všeobecnú hodnotu majetku hokejového klubu. Súťaž vyhlásilo mesto 4. apríla, záujemcovia mohli návrhy predkladať do 4. mája. 
 
Víťaz súťaže bude povinný zaviazať sa v kúpnej zmluve, že nepredá licenciu klubu a súčasne ju zachová v meste Liptovský Mikuláš.