Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Máte doma malého umelca? Zápisy do ZUŠ sa blížia

Máte doma malého umelca? Zápisy do ZUŠ sa blížia

  11.05.2023   |   Tlačové správy

Mikulášska Základná umelecká škola (ZUŠ) Jána Levoslava Bellu otvorí v septembri opäť štyri odbory – hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný. Ak rodičia u detí objavili umelecké vlohy a nádejné talenty chcú v novom školskom roku navštevovať umeleckú školu, zápisy sú 17. a 18. mája. Potrebné je predtým vyplniť elektronickú prihlášku.

 
Prijmú takmer 200 nových detí
Pedagógovia ZUŠ J. L. Bellu vychovávajú umelcov už viac ako sedem desaťročí. Každoročne ju navštevuje priemerne 850 žiakov.
„Počet prijatých žiakov sa môže každý školský rok líšiť. Do skupinových odborov, ako je tanečný, výtvarný a literárno-dramatický, prijímame v novom školskom roku približne po 50 žiakov. V hudobnom odbore prijímame všetkých žiakov od šesť rokov podľa talentu a pri záujemcoch nad šesť rokov musíme brať do úvahy už aj voľnú kapacitu,“ vysvetlila riaditeľka Eva Hollá.
 
Ak klavír nezaujal, je tu lesný roh
V hudobnom odbore sa deti môžu učiť spievať alebo hrať na rôzne hudobné nástroje ako sú violončelo, husle, klavír, akordeón, organ, gitara, flauta, saxofón, bicie, trúbka, trombón, lesný roh.
„Ponúkame aj zborový spev, hru v školskom orchestri, v Big-Bande či inom hudobnom súbore,“ doplnila riaditeľka.
Žiakov tanečného odboru lákajú na hudobno-pohybovú výchovu a výučbu klasického, ľudového aj jazzového tanca. Výtvarný odbor ponúka kresbu, maľbu, modelovanie, prácu s keramikou či fotografiou. V literárno-dramatickom odbore si žiaci osvojujú umelecký prednes, slovesnosť, dramatiku a ďalšie javiskové a dramatické zručnosti. 
„Niektorí žiaci navštevujú aj dva odbory naraz, napríklad výtvarný a hudobný alebo tanečný a hudobný, kombinácie sú rôzne,“ dodala Hollá.
 
Učia aj dospelákov
Štúdium pre dospelých je určené pre uchádzačov, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť svoje umelecké vzdelanie. Záujem o umelecké činnosti nie je vekovo limitovaný, preto školský systém vytvára podmienky pre celoživotné vzdelávanie ľudí, ktorí chcú umeleckou činnosťou kultivovať svoju osobnosť.