Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Mikulášska učiteľka vymyslela jedinečný projekt, pomôcť môže školám po celom Slovensku

Mikulášska učiteľka vymyslela jedinečný projekt, pomôcť môže školám po celom Slovensku

  09.05.2023   |   Tlačové správy

Vychovávať silné a empatické osobnosti je cieľom pilotného projektu Liga nápadov – Moja škola a ja, ktorý vymyslela učiteľkamestskej Základnej školy Márie Rázusovej Martákovej Eva Radičová. Projekt u žiakov rozvíja ľudskosť, zdravé sebavedomie, učí ich vnímať samých seba, svoje silné i slabé stránky. „Mojím cieľom je podporovať to, v čom je každý jeden žiak výnimočný. Chcem pracovať aj s ich slabými stránkami, pomôcť im lepšie pochopiť, kto vlastne sú,“ vysvetlila. V súčasnosti pracuje na metodike, ktorá bude prístupná všetkým školám.
 
Deti realizujú svoje nápady
Škola poskytuje žiakom priestor realizovať sa, vzdelávať, socializovať, v lepšom prípade ich učí viesť dialóg, diskutovať, efektívne komunikovať, rešpektovať inakosť. Liga nápadov je koncept predovšetkým mimoškolskej činnosti. Dve rôzne skupiny žiakov vo veku 9 – 11 rokov sa stretávajú dvakrát do týždňa formou krúžku. Majú možnosť si vyskúšať množstvo hier a aktivít, ktoré rozvíjajú súcit, empatiu, pocit spolupatričnosti, rešpektujúci prístup, tiež kritické myslenie. „Žiaci si na začiatku roka naplánovali svoje vlastné akcie, ktoré počas roka postupne realizujú. Učia sa ako vzniká nápad, ako plánovať, vyhodnotiť riziká a zhodnotiť, čo sú schopní urobiť a čo nie, rozdeľujú si úlohy a podobne. Učiteľ je na tejto ceste len ich sprievodcom,“ opísala riaditeľka Vlasta Kovačicová. Žiacke nápady majú podľa nej často dobročinný charakter.
 
Pomáhajú iným
Pani učiteľka Radičová pracuje s deťmi na tom, aby mali všetci žiaci možnosť zažívať úspech, aby mali uspokojenie z vlastnej, dobre vykonanej práce, tiež pocit hrdosti  a pocit, že ich niečo napĺňa, aby dokázali vnímať svoje kvality a naučili sa popritom pomáhať iným. Pracujú napríklad aj na svojom denníčku Kto som?. Zrealizovali už viacero projektov, vyrábali výrobky, ktoré neskôr ponúkali za dobrovoľný príspevok a získané peniaze využijú na dobrú vec. „Tiež sme šírili  osvetu počúvania audio kníh s cieľom podporiť zaujímavých ľudí z mesta. Uskutočnili sme mikulášsku zbierku krmiva a potrieb pre miestny útulok, zažili sme Deň Italiano, kde sme si vyrobili svoju vlastnú pizzu a mali sme aj Deň komplimentov,“ vymenovala niekoľko aktivít pedagogička, ktorá je momentálne účastníčkou vzdelávacieho programu Komenského inštitútu. Deti si podľa nej vyskúšali spanie v škole, pomáhali pani upratovačkám a poďakovali aj učiteľom, kuchárkam a ostatným spolužiakom.
 
Prvé výsledky sa dostavili
Pedagógovia Základnej školy Márie Rázusovej Martákovej už spozorovali niekoľko zmien, ktoré pripisujú práve pilotnému projektu. Sú to hlavne lepšie vzťahy medzi žiakmi, ich schopnosť k otvorenejšej komunikácii, deti zlepšili aj kontrolu svojich emócií a pozornosť k druhým. Vedia si plánovať program a činnosti, uvedomujú si, čo všetko je potrebné urobiť pre to, aby človek niečo dosiahol. „Pani učiteľka Radičová  je jedným z tých pedagógov, ktorí na sebe profesijne neustále pracujú, zlepšujú si svoje profesijné zručnosti a sú inšpiráciou aj pre ostatných učiteľov. Oceňujem jej nadšenie, trpezlivosť, obetavosť a úctu k osobnosti dieťaťa. Akýkoľvek problém je pre ňu výzvou,“ vyzdvihla kvality pedagogičky riaditeľka školy.