Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Vyhlasujeme grantovú výzvu

Vyhlasujeme grantovú výzvu

  03.05.2023   |   Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú dotáciu z rozpočtu pre rok 2023.

O dotáciu môžete požiadať pre oblasť: 
-kultúra
-šport
-sociálna a humanitárna oblasť.
Žiadosť o finančnú dotáciu z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš a celé znenie Grantovej výzvy 2023 je uverejnené na webe mesta mikulas.sk tu: https://www.mikulas.sk/files/File/vzn/vzn032023.pdf
Všetky žiadosti musia byť v súlade so zverejnenou Grantovou výzvou 2023 a s VZN č. 3/2023 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš. Uzávierka žiadostí je 15. mája 2023 o 12:00 h. 
Výsledky schvaľovacieho procesu budú zverejnené obvyklým spôsobom na webe mesta Liptovský Mikuláš do 12. júna 2023.