Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Takmer pol milióna pôjde do odpadového hospodárstva

Takmer pol milióna pôjde do odpadového hospodárstva

  25.04.2023   |   Tlačové správy

Radnica získala z eurofondov 411-tisíc eur na nákup novej techniky. Nosič kontajnerov, nakladač, sedem otvorených kontajnerov a trinásť vaňových kontajnerov s poklopom by malo podľa predstaviteľov mesta pomôcť k efektívnemu nakladaniu s odpadmi. Radniční veria, že vďaka ďalším kontajnerom sa zníži množstvo odpadu, ktorý končí na skládke, pretože sa zlepší zber triedeného odpadu. Po realizácii projektu by sa malo zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu o 400 ton ročne. Pre porovnanie v Liptovskom Mikuláši sa v roku 2022 vytriedilo celkovo 11-tisíc ton odpadu, v roku 2021 to bolo 9-tisíc ton. Nákup nových komponentov projektu a ich uvedenie do prevádzky je naplánované do konca tohto roka.  
Na cintoríny vozia odpadky z domácností
Projekt je zameraný aj na vytvorenie podmienok pre zber odpadov na cintorínoch. Niektorí ľudia vyvážajú komunálny odpad práve do kontajnerov na týchto pietnych miestach. „Stáva sa nám, že niektorí obyvatelia nosia komunálny odpad do kontajnerov na cintoríny. Tomu zamedzíme zamykaním kontajnerov mimo prevádzkových hodín, čím zároveň zabránime aj prístupu divej zveri. Uzamykateľné kontajnery budú pri cintorínoch celoročne. Ďalšie kontajnery umiestnime na zberné dvory, čím zabezpečíme dostatočnú kapacitu pre biologicky rozložiteľný, objemný aj drobný stavebný odpad,“ skonštatoval viceprimátor Ľuboš Trizna.
Nosič a nakladač budú dobrí pomocníci
Nosič poslúži na rozmiestnenie kontajnerov po meste. Zariadenie bude využívať príves, čím sa zvýši efektívnosť a ekologizácia zvozu, keďže jednou jazdou sa odvezú súčasne dva kontajnery. Nosič má dostatočný výkon a náhon všetkých náprav, čím zabezpečí bezproblémové vyvážanie kontajnerov počas celého roka. Nakladač bude pracovať s odpadom na zbernom dvore v Okoličnom a v mieste úpravy zelene. 
Milióny na odpady
Na zlepšovanie separácie získava mesto financie systematicky. Naposledy v roku 2022 zakúpila radnica drvič kuchynského odpadu za 150-tisíc eur z prostriedkov Environmentálneho fondu, z rovnakého zdroja pribudlo do garáže Verejnoprospešných služieb zberové auto za 200-tisíc eur. Takmer dva milióny išli na zber biologicky rozložiteľného odpadu pre kompostáreň a na zvyšovanie miery zhodnocovania takéhoto kuchynského odpadu.