Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Blížia sa zápisy predškolákov do škôl

Blížia sa zápisy predškolákov do škôl

  12.04.2023   |   Tlačové správy

Prváčikov budeme mať v školskom roku 2023/2024 najviac za ostatné roky. Vyplýva to zo štatistiky počtu predškolákov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a iných zriaďovateľov. Kým napríklad v predošlom roku nastúpilo do prvého ročníka približne 400 detí, teraz to bude o niekoľko desiatok viac – predpoklad je 435.  Zápisy budú v tomto roku 17. a 18. apríla, pričom rodičia svoje ratolesti do škôl privedú v čase od 14. do 18. hodiny. 

 
Čo si priniesť na zápis
Je potrebné priniesť si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a prihlášku, ktorú si rodičia môžu stiahnuť z internetovej stránky školy alebo ju vyplnia priamo na zápise. 
„Každý rodič má právo požiadať o prijatie svojho dieťaťa na ľubovoľnú základnú školu. Primárne je lepšie dať dieťa do spádovej školy pre dané územie, ale môže sa rozhodnúť aj pre školu mimo toto územie. Je potom v kompetencii riaditeľa, podľa kapacitných a iných možností, dieťa prijať alebo neprijať. V Liptovskom Mikuláši je však zaužívaná prax, že dieťa je prijaté na akúkoľvek školu,“ podotkla vedúca odboru školstva Mária Boltižiarová. 
 
Keď je ešte čas
Rodič môže pre svoje dieťa vybaviť aj takzvaný odklad. Písomne požiada riaditeľku materskej školy o pokračovanie vzdelávania v materskej škole, k nemu priloží písomný súhlas pediatra a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, tiež informovaný súhlas zákonného zástupcu. „Platí, že aj keď dieťa dostane odklad povinnej školskej dochádzky, je potrebné s ním ísť na zápis do prvého ročníka základnej školy. Ďalej platí, že ak aj dieťa pokračuje v predškolskej dochádzke v materskej škole s odkladom, najneskôr 1. septembra, po dovŕšení siedmeho roku veku musí nastúpiť do prvého ročníka základnej školy,“ odkázala na legislatívu.
 
Ak dieťa školu nezvláda
Môže nastať aj prípad, že sa u dieťaťa, ktoré už chodí do základnej školy zistí, že nezvláda nároky. Jeho vzdelávanie sa potom realizuje ako u dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a ďalšej dokumentácie riaditeľovi školy. Túto dokumentáciu predkladá zákonný zástupca dieťaťa.