Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Nezabudnite na deratizáciu priestorov, aby sa nám po meste nepremnožili hlodavce

Nezabudnite na deratizáciu priestorov, aby sa nám po meste nepremnožili hlodavce

  31.03.2023   |   Tlačové správy

Úspešnosť potláčania hlodavcov, ktoré môžu byť prenášačmi rôznych chorôb, závisí od celoplošného a pravidelného zásahu. 

Jarnú deratizáciu majú vykonať obyvatelia, právnické a fyzické osoby – podnikatelia v období od 11. apríla do 5. mája. 
Deratizáciu je potrebné zrealizovať v budovách, priestoroch či teplovodných potrubiach. 
Pôsobme preventívne - nevytvárajme zdroje potravy pre potkany vylievaním zvyškov jedál do WC, nevyhadzujme jedlo na dvory, neskladujme potraviny v pivniciach či na balkónoch. 
Pomôže tiež, keď nebudeme vytvárať skládky domového odpadu v spoločných priestoroch, v okolí budov a kontajnerov, nebudeme kŕmiť domáce zvieratá, mačky, psy na voľných priestranstvách či v pivniciach, to isté platí aj o kŕmení mestských holubov. 
Správcovia bytového fondu sú povinní popri deratizácii bytoviek zabezpečiť aj deratizáciu kanalizačných prípojok.
Mesto ošetrí verejné priestranstvá a objekty vo svojej správe. 
Deratizácia na čo najväčšom území má zabezpečiť efektívnu likvidáciu škodcov a zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.