Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Mesto ponúkne akcie MHK 32 vo verejnej súťaži

Mesto ponúkne akcie MHK 32 vo verejnej súťaži

  28.03.2023   |   Tlačové správy

Rozpočet mesta je značne zaťažený podporou Mestského hokejového klubu 32 Liptovský Mikuláš a v regióne je čoraz náročnejšie nájsť reklamných partnerov a sponzorov pre mestský klub. V roku 90. výročia hokeja sa preto radnica opäť pokúša o záchranu mestského klubu, ktorý si vyžaduje stopercentnú pozornosť majiteľa a rozpočet na úrovni súkromných klubov.

 
Mesto predložilo poslancom návrh na predaj akcií hokejového klubu, vyhlásenie súťaže na odpredaj zastupiteľstvo odkleplo.  
 
„Liptovský Mikuláš je jedným z 12 slovenských tímov v najvyššej hokejovej súťaži, klub je však jediným mestským klubom. Ostatné sú v súkromných rukách. Majú svojich majiteľov, ktorí sa venujú len samotnému dianiu v hokeji, zapájajú do existencie sponzorov a žijú výlučne hokejom. V Liptovskom Mikuláši, kde klubu šéfuje mesto, je pri množstve agendy nemožné venovať sa výsostne len fungovaniu hokeja. Odpredajom akcií dávame nášmu hokeju šancu prežiť vo svete súkromných klubov s obrovskými rozpočtami,“ vyjadril sa primátor Ján Blcháč.
 
Klubové akcie predáva mesto za 79 720 eur. Táto suma vzišla zo znaleckého posudku na všeobecnú hodnotu majetku klubu. Súťaž vyhlási radnica 4. apríla, záujemcovia môžu návrhy predkladať do 4. mája. Kritériami pre hodnotenie návrhov bude kúpna cena a záujemca musí predložiť aj strategický plán rozvoja klubu až do roku 2028. 
 
Víťaz súťaže bude povinný zaviazať sa v kúpnej zmluve, že nepredá licenciu klubu a súčasne ju zachová v meste Liptovský Mikuláš. Zároveň bude povinný mestu predkladať rozpočet na financovanie klubu vždy pre nasledujúce dve sezóny. V prípade nedodržania tejto povinnosti má mesto právo odkúpiť klub späť za rovnakú cenu, za akú ho predal.