Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Aj my si to vieme predstaviť inak, ale musíme dodržiavať zákony

Aj my si to vieme predstaviť inak, ale musíme dodržiavať zákony

  21.03.2023   |   Tlačové správy

Prechodná fáza na vrecový zber triedeného odpadu v lokalitách s výstavbou rodinných domov pomaly končí, pracovníci Verejnoprospešných služieb postupne odvážajú zo stojísk modré a žlté kontajnery. Obyvatelia rodinných domov tak budú papier, plasty a tetrapaky triediť výlučne do vriec a v deň zberu ich vyložia pred dom, zberová spoločnosť ich vyváža v dvojtýždennom intervale podľa zvozového kalendára. Nejde o iniciatívu mesta, ale o zmenu v legislatíve. Do budúcnosti sa bude radnica snažiť systém zberu vylepšiť tak, aby bol pre obyvateľov čo najpohodlnejší.

❗️Žiadame obyvateľov rodinných domov, aby uvedené druhy odpadov neukladali na bývalé stojiská, takto vyhodený odpad sa považuje za čiernu skládku.
❗️Zelené kontajnery na sklo zostávajú na súčasných stojiskách.
❗️V lokalitách s komplexnou bytovou výstavbou sa systém zberu nemení.