Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Mestu sa darí odstraňovať z ulíc vraky áut

Mestu sa darí odstraňovať z ulíc vraky áut

  13.03.2023   |   Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš vyhráva boj s autovrakmi. Z verejného priestranstva na Podbrezinách konečne zmizol vrak, ktorý vyše dvoch rokov blokoval stojisko na Hruškovej ulici. Dlhodobo stojace auto dali zamestnanci z odboru dopravy na mestskom úrade odtiahnuť. 

 
Ešte v roku 2020 mestské zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie, na základe ktorého  môže mesto vyberať daň za záber verejného priestranstva za dlhodobé parkovanie nepojazdných áut. Spoplatnenie je vo výške  432 eur mesačne pri vozidlách s evidenčným číslom a 648 eur pri aute bez značiek. „Cieľom tohto opatrenia bolo nájsť spôsob na riešenie nepoužívaných vozidiel a vrakov z mestských parkovísk a verejných priestranstiev. Toto opatrenie má výborný dopad. Vďaka výzvam na odstránenie dlhodobo stojacich vozidiel, ktoré sme adresovali vlastníkom pod hrozbou vyrúbenia mesačnej dane 432 eur, sa nám za dva roky podarilo odstrániť z ulíc viac ako 50 takýchto vozidiel. A v riešení sú ďalšie,“ prezradil primátor Ján Blcháč.
 
Systém odstraňovania autovrakov funguje tak, že mestskí policajti zdokumentujú vozidlo a postúpia dokumentáciu na oddelenie dopravy a životného prostredia na mestskom úrade. Mesto zašle vlastníkovi výzvu na odstránenie vozidla a upozorní ho, že ak do 30 dní auto neodstráni, radnica mu vyrubí daň za záber verejného priestranstva. 
 
Väčší problém je s automobilmi, ktorých vlastníci sú neznámi, nie je známy ich pobyt alebo je na auto exekúcia, ako to bolo s vrakom na Hruškovej ulici. Administratívne procesy sú v takýchto prípadoch zdĺhavé a pracné, ale zamestnanci mestského úradu sa administratívou nedajú odradiť. „Keď sa tieto procesy v zmysle predpisov zvládnu, je možné takéto vozidlo odtiahnuť na chránené parkovisko, čo je to zákonný postup. Chránené parkovisko môže prevádzkovať len osoba oprávnená na spracovanie a likvidáciu starých motorových vozidiel. Spoluprácu s takouto spoločnosťou sme nadviazali v tomto roku a už máme aj prvý výsledok spolupráce - auto na Hruškovej,“ priblížil Gabriel Lengyel z odboru dopravy na mestskom úrade. 
 
Vozidlo, ktoré skončí na chránenom parkovisku, si môže jeho vlastník prevziať, zaplatiť náklady na odťah a umiestnenie na parkovisku a ak záujem neprejaví majiteľ, a ani štát - pretože auto bez majiteľa prepadne v prospech štátu, vozidlo sa vyradí z evidencie. Následne ho zlikvidujú ako odpad. 
 
V prípade, že máte vedomosť o dlhodobo stojacom vozidle, ktoré parkuje na tom istom mieste súvisle po dobu viac ako 30 za sebou nasledujúcich dní, oznámte to na mestskú políciu (číslo 159) alebo napíšte mail na g.lengyel@mikulas.sk.