Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
V pondelok začíname so zberom zeleného odpadu zo záhrad

V pondelok začíname so zberom zeleného odpadu zo záhrad

  10.03.2023   |   Tlačové správy

Od pondelka 13. marca až do 17. novembra bude mesto Liptovský Mikuláš zabezpečovať v týždňových intervaloch zber zeleného odpadu zo záhrad. Ukladajte ho do hnedých nádob, ktoré mesto zabezpečilo obyvateľom rodinných domov a niektorých bytoviek.

V pondelky sa bude zelený odpad vyvážať z Liptovskej Ondrašovej, v utorky z Demänovej, Bodíc a Okoličného. Stredy budú patriť Palúdzke, Andiciam a Beniciam, vo štvrtok sa bude vyvážať z Iľanova, Ploštína, Vitálišoviec, Stošíc a Jahodovej ulice na Podbrezinách a v piatok zo Starého mesta a Nábrežia-Vrbice.

Čo je zelený odpad?
Zelený odpad je biologicky rozložiteľný. Do zberných nádob môžete uložiť slamu, trávu, seno, burinu, lístie, odrezky z konárov do 15 cm, zvyšky ovocia a zeleniny, kvety, piliny, drevnú štiepku či hobliny.

Do hnedých košov nedávajte plasty, sklo, kovy, kamene, rôzne oleje a iné kvapaliny, zmesový a stavebný odpad, textil, popol, uhlie, jednorazové plienky, zvieracie exkrementy, uhynuté zvieratá, zvyšky jedla, odpad zo skla a porcelánu.

Pokiaľ v jednom týždni vyzbierate viac zeleného odpadu, ako sa vojde do zbernej nádoby, neukladajte ho vedľa. Pracovníci Verejnoprospešných služieb odpad umiestnený mimo neodvážajú. Bioodpad väčších rozmerov môžete doviezť na zberný dvor v Okoličnom, kde sa vyzbieraný zelený odpad z celého mesta zhodnocuje na užitočný kompost.
Kompletný Mikulášsky zvozový kalendár: 🌐https://lnk.sk/vxaj