Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Z deravej skládky vyvážali priesakové kvapaliny celý február

Z deravej skládky vyvážali priesakové kvapaliny celý február

  02.03.2023   |   Tlačové správy

Za uplynulý mesiac vyviezli cisterny Liptovskej vodárenskej spoločnosti z deravej skládky vo Veternej Porube bezmála 900 kubíkov priesakovej kvapaliny. Mesto to stálo 8-tisíc eur.

Mesto aktuálne vyberá obstarávateľa, ktorý zabezpečí výber zhotoviteľa opätovného uzatvorenia pretekajúcej skládky. Zhotoviteľ by mal byť známy do 20. apríla, práce na novom uzatvorení skládky tuhého komunálneho odpadu by sa tak mali začať ešte v prvom polroku 2023.

Problém s priesakmi eviduje mesto už od roku 2015. Ich dôvodom je neodborné a predčasné uzatvorenie skládky v roku 2014 (za primátorovania A. Slafkovského), poukazujú na to výsledky kontrol Slovenskej inšpekcie životného prostredia a prieskumy. Inšpekcia nariadila skládku znovu uzavrieť do konca roku 2021, bývalý poslanecký zbor vo svojej väčšine okolo poslanca Vincenta Kultana však opakovane odmietal schváliť úver na realizáciu. Po niekoľkoročných obštrukciách odsúhlasilo úver z envirofondu nové mestské zastupiteľstvo v januári 2023.
 
𝗣𝗿𝗲𝗰̌𝗼 𝗷𝗲 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗲𝗯𝗻𝗲́ 𝘀𝗸𝗹𝗮́𝗱𝗸𝘂 𝗻𝗮𝗻𝗼𝘃𝗼 𝘂𝘇𝗮𝘁𝘃𝗼𝗿𝗶𝘁̌?
Tesniaca vrstva na skládke je ako celok nefunkčná, preto nie je možná jej oprava a na celom povrchu sa musí vybudovať nová funkčná tesniaca vrstva. Nové zakrytie skládky zabezpečí, že do nej nebudú natekať dažďové vody, z ktorých sa premývaním odpadu stáva škodlivá priesaková kvapalina. Nové uzatvorenie skládky je podľa inšpekcie nevyhnutné aj vzhľadom na náklady spojené s prečerpávaním a odvozom priesakovej kvapaliny vo výške priemerne 70-tisíc eur ročne a je nutné vykonať ho v čo najkratšom čase.