• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Po rokoch blokovania úveru na opravu skládky ho dnes poslanci konečne schválili | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
  Po rokoch blokovania úveru na opravu skládky ho dnes poslanci konečne schválili

  Po rokoch blokovania úveru na opravu skládky ho dnes poslanci konečne schválili

    23.01.2023   |   Tlačové správy

  Opätovné zakrytie presakujúcej skládky vo Veternej Porube sa stane realitou. Mestské zastupiteľstvo po niekoľkoročných obštrukciách schválilo prijatie dvojmiliónového úveru od Environmentálneho fondu vďaka novému zloženiu poslancov. Znovu uzavretím skládky mesto odstráni environmentálnu záťaž, ktorá vznikla jej nekvalitným predčasným uzavretím ešte v roku 2014 (v čase primátorovania Alexandra Slafkovského). Nové prekrytie skládky nariadila Slovenská inšpekcia životného prostredia pod hrozbou viacerých sankcií. Mesto ju malo uzavrieť do konca roku 2021. 

  Tesniaca vrstva na skládke je ako celok nefunkčná, preto nie je možná jej oprava a na celom povrchu sa musí vybudovať nová funkčná tesniaca vrstva. Oprava zakrytia skládky zabezpečí, že do nej nebudú natekať dažďové vody, z ktorých sa premývaním odpadu stáva škodlivá priesaková kvapalina. Nové uzatvorenie skládky je podľa inšpekcie nevyhnutné aj vzhľadom na náklady spojené s prečerpávaním a odvozom priesakovej kvapaliny vo výške priemerne 70-tisíc eur ročne je nutné vykonať ho v čo najkratšom čase. 
  Hlavná kontrolórka mesta Bibiana Forgáčová po preverení podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania konštatovala, že mesto Liptovský Mikuláš spĺňa zákonné podmienky pre prijatie úveru.