Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Mikulášske mestské zatupiteľstvo odsúdilo postup župy pri kategorizácii Liptovskej nemocnice

Mikulášske mestské zatupiteľstvo odsúdilo postup župy pri kategorizácii Liptovskej nemocnice

  29.12.2022   |   Tlačové správy

Považuje to za bezprecedentné porušenie práv pacientov v mikulášskom okrese na ochranu zdravia a života.


Zaradenie Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu do I. úrovne na základe nekorektných informácií v počte vykonaných medicínskych výkonov, o ktorých predstavitelia župy vedeli, nie je podľa mikulášskych poslancov adekvátne. Navyše je to podľa nich v rozpore s koncepciou zdravotnej starostlivosti v Žilinskom samosprávnom kraji, ktorú schválilo župné zastupiteľstvo v septembri.

Od vedenia Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom nemocnice, bude mestské zastupiteľstvo požadovať všetky kroky, ktoré by viedli minimálne k zachovaniu súčasnej zdravotnej starostlivosti v Liptovskej nemocnici a k jej zaradeniu do II. úrovne v rámci Optimalizácie siete nemocníc.

Možnosti zachovania regionálneho charakteru Liptovskej nemocnice konzultoval primátor Ján Blcháč s vedením Ministerstva zdravotníctva SR, na zasadnutí zastupiteľstva ŽSK interpeloval v tejto súvislosti aj predsedníčku ŽSK Eriku Jurinovú, situáciu s ňou riešil aj na pôde mestského úradu. Mesto Liptovský Mikuláš tiež aktívne podporilo petíciu za záchranu nemocnice, pod ktorú sa podpísalo takmer 15.000 ľudí.

Poslanci na dnešnom rokovaní odporučili šéfovi mikulášskej radnice zaslať list predsedníčke ŽSK Erike Jurinovej a ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému, v ktorom požiada o zjednanie nápravy a zaradenie Liptovskej nemocnice do II. úrovne – regionálnej v rámci Optimalizácie siete nemocníc. Tiež mu odporučili informovať zástupcov Združenia miest a obcí Liptova o aktuálnom stave týkajúcom sa zaradenia nemocnice do najnižšej kategórie.

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu poskytuje zdravotnú starostlivosť v spádovej oblasti celého okresu Liptovský Mikuláš s približne 72.000 obyvateľmi a zároveň všetkým návštevníkom nášho turisticky vyhľadávaného regiónu, ktorý ročne navštívi približne 750.000 ľudí.