Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Informačné centrum pôsobí už 30 rokov, vypracovalo sa medzi slovenskú elitu

Informačné centrum pôsobí už 30 rokov, vypracovalo sa medzi slovenskú elitu

  05.12.2022   |   Tlačové správy

Tri desaťročia overených informácií, 1 300 000 spokojných návštevníkov, 700 prehliadok so sprievodcom, 15 rôznych prehliadkových trás historickým centrom a 100 druhov propagačných materiálov. INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš  je druhé najstaršie na Slovensku, pri príležitosti 30. výročia bilancuje svoju doterajšiu činnosť. Primátor Ján Blcháč udelil celému kolektívu pri tomto význačnom jubileu pamätný list a pamätnú medailu za poskytované služby, ktoré prispievajú k rozvoju Liptovského Mikuláša. Vyzdvihol, že centrum prináša návštevníkom overené informácie. Prezident Asociácie informačných centier Slovenska Rastislav Hudec upozornil, že centrum patrí v mnohých ohľadoch medzi vlajkové lode na Slovensku. 

𝐒 𝐩𝐫𝐯𝐲́𝐦𝐢 𝐤𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐦𝐢 𝐬𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐞𝐥𝐚𝐥𝐢 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐲
V prvých rokoch mali zamestnanci IC len obmedzené možnosti komunikácie. S klientmi sa rozprávali buď priamo v centre alebo cez telefón či listy. Aké boli začiatky centra si  zaspomínala riaditeľka Jana Piatková. „ Klasickou poštou prišla napríklad požiadavka z Nemecka ohľadom ubytovania, my sme spracovali ponuku a listom odpovedali späť. Celý proces až po záväznú objednávku trval približne dva až tri týždne. Po príchode prišiel hosť priamo k nám, zaplatil za ubytovanie v hotovosti, dali sme mu mapu a inštrukcie, ako sa dostane do ubytovacieho zariadenia a vysvetlili mu, aký program si môže v meste a okolí počas svojho pobytu naplánovať,“ priblížila zdĺhavý proces. 
𝐋𝐞𝐭𝐚́𝐤𝐨𝐦 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐜𝐡𝐚́𝐝𝐳𝐚𝐥𝐢 𝐩𝐨𝐳𝐧𝐚́𝐦𝐤𝐨𝐯𝐞́ 𝐛𝐥𝐨𝐤𝐲
IC navštevovalo čoraz viac turistov, ktorí sa pýtali na turistické zaujímavosti, ich prevádzkovú dobu, možnosti ubytovania a stravovania či dopravné spojenia. Podľa riaditeľky spočiatku písali návštevníkom všetky informácie na poznámkové bloky, čo bolo neskutočne prácne. „Preto sme začali vydávať propagačné letáky. Na začiatku boli absolútne jednoduché, ale praktické a v dobe bez internetu hodne nápomocné.“ Postupne tlačovinám dodávali nový obsah aj kvalitu. Počas 30 rokov ich vytvorili vyše 100 druhov a okrem slovenčiny pripravili takmer všetky v minimálne dvoch ďalších jazykových verziách. O niekoľko rokov už vydali prvý turistický bedeker Liptov, odvtedy spolupracovali na vydaní ďalších dvoch.
𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐚́ 𝐬𝐮́𝐜̌𝐚𝐬𝐧𝐨𝐬𝐭̌
Dnes pracuje v mestskom IC šesť stálych pracovníkov a činnosť organizácie sa vzhľadom k niekoľkonásobne širšej ponuke cestovného ruchu značne rozšírila. Základom však stále ostávajú turistické informácie, možnosti dopravného spojenia, informácie o zariadeniach, podnikoch a službách v meste aj mimo oblasť cestovného ruchu a informácie o podujatiach. Dnes sa môžu návštevníci s ponukou IC oboznámiť aj pomocou veľkej interiérovej dotykovej obrazovky, či tabletov, ktoré zamestnanci používajú pri práci s klientom. Online priestor ponúka v súčasnosti množstvo kanálov pre komunikáciu. Propagačné materiály obsahujú len základné informácie o ponuke a odkaz na web stránku, ktorú si každý jednoducho načíta v počítači alebo vo svojom mobilnom telefóne. Aktuálne dianie a novinky v oblasti cestovného ruchu môžu domáci aj turisti sledovať na webstránke IC, na sociálnych sieťach Facebook a Instagram či prostredníctvom elektronického newslettra.
𝐕𝐢́𝐳𝐢𝐞 𝐝𝐨 𝐛𝐮𝐝𝐮́𝐜𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢
Medzi ciele mikulášskeho IC-čka patrí nielen koordinácia mestského cestovného ruchu a podpora toho regionálneho, ale aj vytváranie produktov, ktoré zvyšujú atraktivitu mesta ako celoročnej destinácie. „Maximálne úsilie budeme aj naďalej vynakladať na podporu miestnych podnikateľov, lokálnych výrobkov, tradícií a miestneho potenciálu s dôrazom na udržateľný rozvoj a ochranu prírody a krajiny. Sami si pri svojej práci uvedomujeme  zodpovednosť za ochranu životného prostredia. Riadime sa zelenými princípmi v každodennej činnosti a svoje aktivity už roky rozvíjame s maximálnou environmentálnou zodpovednosťou,“ dodala.