Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Obyvatelia rodinných domov budú od januára triediť odpad do vriec

Obyvatelia rodinných domov budú od januára triediť odpad do vriec

  29.11.2022   |   Tlačové správy

Meníme systém triedeného zberu odpadu, od nového roka budú obyvatelia rodinných domov v našom meste zbierať plasty, papier, kovy a lepenku do vriec. Naplnené vrecia následne vyložia pred svoj dom, odkiaľ ich bude zbierať zberová spoločnosť. Nový systém zberu radnica zavádza na základe zmien v legislatíve. Sklo budú Mikuláša vynášať aj naďalej do zelených kontajnerov na súčasných stojiskách. „Vrecia dodá obyvateľom zamestnanci VPS, na odpady z papiera dostanú modré, na plasty, kovy a tetrapaky poslúžia žlté vrecia. Odpady sa budú odvážať v dvojtýždňovom intervale v termíne stanovenom v zvozovom kalendári,“ skonštatovala vedúca oddelenia životného prostredia a poľnohospodárstva Mária Lošonská.

V bytovkách sa systém nemení
V lokalitách s komplexnou bytovou výstavbou sa systém zberu predmetných odpadov nemení. Kontajnery na triedený zber odpadov z plastov, papiera, skla, kovov a tetrapakov budú naďalej umiestnené na stojiskách zberu zmesového odpadu, tak ako doteraz.