• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Poslanci schválili zriadenie komisií | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
  Poslanci schválili zriadenie komisií

  Poslanci schválili zriadenie komisií

    22.11.2022   |   Tlačové správy

  Na včerajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva odobrili poslanci zriadenie jedenástich komisií, ktoré budú pôsobiť pri mestskom zastupiteľstve. Jedna z nich je povinná zo zákona, ide o komisiu na ochranu verejného záujmu. Jej členmi sú výlučne poslanci mestského zastupiteľstva, najbližšie štyri roky ju budú tvoriť Anna Dvorščáková, Táňa Šufliarská, Andrea Žideková, Vincent Kultan, Ľubomír Raši, Ľuboš Trizna a Rudolf Urbanovič. 

  ☑️Ostatné komisie môže zastupiteľstvo zriadiť alebo zrušiť podľa potreby. Poslanci včera odsúhlasili vznik komisie územného rozvoja a výstavby, komisie dopravy a životného prostredia, komisie pre mládež, školstvo a vzdelanie, komisie pre rozvoj podnikania, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce, komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania, komisie kultúry a historického dedičstva, komisie športu a rozvoja verejného zdravia, komisie služieb mesta a energetiky, komisie finančnej a majetkovo-právnej, komisie pre bezpečnosť a ochranu verejného majetku. 
  ✔️Budú pôsobiť ako poradné, iniciatívne či kontrolné mechanizmy. Ich personálne obsadenie ešte určené nebolo, môžu však byť zložené z poslancov, ale aj z odborníkov z radov verejnosti. Zvyčajne prerokujú podnety od obyvateľov a tiež materiály do mestského zastupiteľstva, ktoré im prináležia. Stanoviská komisií majú odporúčací charakter.