Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
𝐙𝐚𝐬𝐭𝐮𝐩𝐢𝐭𝐞𝐥̌𝐬𝐭𝐯𝐨 𝐯𝐲𝐡𝐥𝐚́𝐬𝐢𝐥𝐨 𝐯𝐨𝐥̌𝐛𝐮 𝐡𝐥𝐚𝐯𝐧𝐞́𝐡𝐨 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐨́𝐫𝐚, 𝐩𝐨𝐬𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢  𝐀𝐥𝐮𝐬̌𝐢𝐜𝐚 𝐨𝐝𝐯𝐨𝐥𝐚𝐥𝐢

𝐙𝐚𝐬𝐭𝐮𝐩𝐢𝐭𝐞𝐥̌𝐬𝐭𝐯𝐨 𝐯𝐲𝐡𝐥𝐚́𝐬𝐢𝐥𝐨 𝐯𝐨𝐥̌𝐛𝐮 𝐡𝐥𝐚𝐯𝐧𝐞́𝐡𝐨 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐨́𝐫𝐚, 𝐩𝐨𝐬𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢 𝐀𝐥𝐮𝐬̌𝐢𝐜𝐚 𝐨𝐝𝐯𝐨𝐥𝐚𝐥𝐢

  21.11.2022   |   Tlačové správy

Poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odvolali z funkcie hlavného kontrolóra Martina Alušica. Ten aj podľa stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu SR vykazoval prvky nečinnosti a porušovania zákonných povinností. Mesto sa pokúšalo o  jeho odvolanie viackrát, staré zloženie mestského zastupiteľstva však jeho odvolanie nepodporilo dostatočným počtom hlasov. Po zmene poslaneckých pomerov v zastupiteľstve za jeho odvolanie zahlasovalo 14 zo 17 poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní. Dva hlasovacie lístky boli neplatné, jeden hlasujúci poslanec sa zdržal.

„Hlavný kontrolór nepredložil mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý ani druhý polrok 2021, nevypracoval odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2020 ani odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2021, a ani nepredložil mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, “ skonštatovali mestskí právnici v návrhu na jeho odvolanie. Martin Alušic bol Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši zvolený do funkcie hlavného kontrolóra dňa 4. júna 2020. Zastupiteľstvo vo vtedajšom zložení mu odsúhlasilo 80-percentný pracovný úväzok a najvyššiu možnú každomesačnú odmenu vo výške 30-percent mesačného platu. Kontrolór doposiaľ stál mestskú kasu 78 tisíc eur. 
Voľbu nového hlavného kontrolóra vyhlásilo mestské zastupiteľstvo na 16. januára 2023. Kandidáti na túto funkciu musia mať záujem o výkon funkcie na plný pracovný úväzok, na preverenie splnenia podmienok kandidátov vymenovalo zastupiteľstvo aj päťčlennú komisiu.
Návrh na odvolanie hlavného kontrolóra: https://www.mikulas.sk/files/File/msz/Zweb2022_121.pdf
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra: