Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Nezabudnite na deratizáciu priestorov

Nezabudnite na deratizáciu priestorov

  27.09.2022   |   Tlačové správy

Úspešnosť potláčania hlodavcov, ktoré znepríjemňujú život a môžu byť prenášačmi rôznych chorôb, závisí od celoplošného a pravidelného zásahu. Jesennú deratizáciu majú vykonať obyvatelia, právnické a fyzické osoby – podnikatelia v období od 1. októbra do 1. novembra. 

Deratizáciu je potrebné zrealizovať v budovách, priestoroch či teplovodných potrubiach. 
Upozorňujeme, že správcovia bytového fondu sú povinní popri deratizácii bytoviek zabezpečiť aj deratizáciu kanalizačných prípojok.
Mesto zabezpečí ošetrenie verejných priestranstiev a objektov vo svojej správe. Mikulášania môžu pôsobiť aj preventívne - nebudú vytvárať zdroje potravy potkanom vylievaním zvyškov jedál do WC, vyhadzovaním potravín na dvory, ich skladovaním v pivniciach či na balkónoch. 
Pomôžete tiež, ak nebudeme vytvárať skládky domového odpadu v spoločných priestoroch, v okolí budov a kontajnerov, nebudeme kŕmiť domáce zvieratá, mačky, psy na voľných priestranstvách či v pivniciach, to isté platí aj o kŕmení mestských holubov.  
Deratizácia na čo najväčšom území má zabezpečiť efektívnu likvidáciu škodcov a zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.