Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Robíme opatrenia proti záplavám z polí nad Vitálišovcami a Podbrezinami

Robíme opatrenia proti záplavám z polí nad Vitálišovcami a Podbrezinami

  22.09.2022   |   Tlačové správy

Obyvateľov Vitálišoviec a Podbrezín potrápili v ostatných mesiacoch dve bleskové povodne, ktoré spôsobili škody na verejnom, ale aj súkromnom majetku. Predstavitelia radnice zvolali krízový štáb a našli spôsob, ako povodniam predchádzať a ich následky v budúcnosti eliminovať. Spolupracovať pritom budú aj s družstevníkmi.

Nebudú sa sadiť rizikové plodiny, máme už aj projekt protipovodňových opatrení
Ešte v septembri predstavitelia radnice rokovali so zástupcami Poľnohospodárskeho družstva Smrečany, ktoré obhospodaruje pole nad dotknutými mestskými časťami. „Dohodli sme, že družstvo nebude na poli vysádzať rizikové plodiny ako sú zemiaky a kukurica. Zvolia vhodnejšie, ktoré dokážu zachytiť väčší objem zrážok. Taktiež kývli na prioritné pooranie tohto poľa, čo by malo zabrániť opakovaniu sa povodňovej situácie v tomto roku,“ priblížil Gabriel Lengyel z mestského úradu a dodal, že družstevníci prisľúbili spoluprácu aj pri realizácii protipovodňových opatrení. Na odvodnenie lokality má už mesto spracovanú projektovú dokumentáciu, nasledovať bude získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Realizáciou tohto projektu v budúcnosti budú Vitálišovce chránené proti povodniam. 
Voda zničila cestu pod cintorínom
Povodne v uplynulom období do Vitálišoviec prichádzali po krátkych, ale výdatných búrkach. Do ulíc naplavili zeminu z obhospodarovaného poľa nad mestskou časťou. Voda tiekla cez cintorín na prístupovú komunikáciu, ktorú kompletne zničila a pokračovala na Zemiansku ulicu, kde vytopila záhrady súkromných vlastníkov. Časť vôd stiekla aj po ceste, ktorá vedie z Podbrezín do Veternej Poruby a zaliala komunikácie na Hruškovej. „Samozrejme po povodniach sme okamžite nastúpili na záchranné a čistiace práce,“ dodal Lengyel.