Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Online hodiny skončili, školáci by sa mali tento rok učiť len prezenčne

Online hodiny skončili, školáci by sa mali tento rok učiť len prezenčne

  05.09.2022   |   Tlačové správy

Dva mesiace oddychovali, dnes opäť prešli bránami škôl. Do lavíc základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš zasadá v novom školskom roku viac ako 2500 žiakov, v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa tento počet mierne zvýšil. Prváčikov by však malo byť o 47 menej. Na zápis do prvého ročníka prišlo pred prázdninami 263 detí, koľkí z nich sa reálne stanú prvákmi, budeme vedieť až v polovici septembra, keď už rodičia nebudú môcť požiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa.
Chceme rozhýbať deti
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš je v súčasnosti šesť základných škôl, viaceré z nich chcú zmeniť sedavý spôsob života, ktorý sa medzi žiakmi rozšíril počas niekoľkomesačného vynúteného online vyučovania. Novinkou je otvorenie športovej triedy so zameraním na plávanie v Základnej škole Janka Kráľa na Podbrezinách, triedu v Základnej škole s materskou školou na Demänovskej ulici otvára mesto športovú triedu so zameraním na hokej a plávanie. V Základnej škole s materskou školou Okoličianska sú triedy pre futbalistov a gymnastky. V Základnej škole M. R. Martákovej sú zase hokejové triedy. V novom školskom roku tiež radnica pripravuje projekty cielené na environmentálnu výchovu.
CVČ nikoho neodmietne
Záujmové krúžky v mikulášskom Centre voľného času (CVČ) bude navštevovať približne tisíc detí. CVČ im v novom školskom roku ponúka takmer pol stovku rôznorodých krúžkov, školáci si môžu vybrať z krúžkov športových, jazykových, modelárskych, tanečných, prírodovedných aj spoločenských. Najviac detí je prihlásených na atletiku, plávanie a anglický jazyk pre materské školy. „Do nášho centra sa môžu záujemcovia prihlasovať po celý rok, nikoho neodmietneme, jediné kapacitné obmedzenie má z dôvodu bezpečnosti krúžok plávania,“ vysvetlil riaditeľ Roman Králik. Skvelé podmienky na rozvoj majú v novom školskom roku atléti, ktorí môžu trénovať na čerstvo postavenom atletickom štadióne. Od Slovenského atletického zväzu navyše dostali šesť desiatok certifikovaných bežeckých prekážok a exteriérové doskočisko na skok do výšky v celkovej hodnote približne 15.000 eur.
ZUŠ-ka ponúka štyri odbory
V novom školskom roku 2022/23 nastúpi do Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Jána Levoslava Bellu 800 žiakov do štyroch odborov - hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického, vymenovala riaditeľka Eva Hollá. Vyučovanie na ZUŠ sa začína 5. septembra, rovnako ako na základných školách. „Ak by deti mali záujem prihlásiť sa ešte do našej umeleckej školy, treba vypísať prihlášku na stránke školy. Individuálne budeme informovať každého uchádzača o štúdiu na našej škole,“ dodala.
Jedny z najnižších poplatkov
Mesto Liptovský Mikuláš sa v tomto školskom roku bude zameriavať na projekty, ktoré by pomohli znížiť energetickú náročnosť školských budov. Zároveň sa napriek zdražovaniu snažia radniční nezaťažiť rodinné rozpočty neprimeraným navyšovaním poplatkov, školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš majú z okolitých obcí a miest jedny z najnižších poplatkov za školský klub detí, stravu v školskej jedálni, tiež za CVČ či ZUŠ. Keďže štát prisľúbil školám refundovanie nákladov na zvýšené platby za energie, s uholnými prázdninami mesto zatiaľ nepočíta. Po dlhodobom pandemickom výpadku detí zo škôl a dištančnom vyučovaní trvajú predstavitelia z mikulášskej radnice na prezenčnej výučbe.