Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Noví riaditelia chcú zveľaďovať školské areály

Noví riaditelia chcú zveľaďovať školské areály

  01.07.2022   |   Tlačové správy

Novým riaditeľom Základnej školy Nábrežie Dr. Aurela Stodolu sa od začiatku augusta stane Juraj Ďurica, Materskú školu Palúčanská povedie najbližších päť rokov opäť Miroslava Jurčová. Menovacie dekréty im dnes odovzdal primátor Ján Blcháč.

Juraj Ďurica nastúpi na riadiacu pozíciu po Dane Gajdošovej. Za svoju najdôležitejšiu úlohu považuje prilákanie nových pedagógov, skvalitnenie vyučovacieho procesu doplnením nových predmetov a rekonštrukciu priestorov školy.
 
Miroslava Jurčová plánuje pokračovať v rozbehnutých plánoch a zveľaďovaní školského dvora. MŠ Palúčanská sa vo výchovno-vzdelávacom procese sústreďuje na environmentálnu výchovu, prostredníctvom moderných metód a zapájaním sa do rôznych projektov chce riaditeľka v nastúpenom trende pokračovať.
 
Novovymenovaným riaditeľom zaželal šéf radnice veľa úspechov, tvorivých síl i mnoho šikovných a spokojných detí.