• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Aj v Mikuláši budú zisťovať informácie o vzdelávaní dospelých | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
  Aj v Mikuláši budú zisťovať informácie o vzdelávaní dospelých

  Aj v Mikuláši budú zisťovať informácie o vzdelávaní dospelých

    30.06.2022   |   Tlačové správy

  Slovenská republika sa prostredníctvom štatistického úradu SR zapojila do projektu Zisťovania o vzdelávaní dospelých, ktoré v tomto roku povinne robia všetky členské štáty Európskej únie u osôb vo veku 18 až 69 rokov. Na Slovensku je do zisťovania vybraných 292 samospráv, medzi nimi aj tá liptovskomikulášska. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 30. novembra 2022. 

  V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa preukázať osobitným poverením. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude uvedený kontakt na opytovateľa. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Podrobnejšie informácie sa dozviete na stránke statistics.sk.
  Výstupy budú kľúčovým zdrojom údajov o úrovni vzdelanosti obyvateľstva a o faktoroch, ktoré ovplyvňujú celoživotné vzdelávanie.