Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Cyklochodník spojil Liptovskú Ondrašovú s mestom, vedie cez zátopovú oblasť aj lužný les 🍀

Cyklochodník spojil Liptovskú Ondrašovú s mestom, vedie cez zátopovú oblasť aj lužný les 🍀

  11.04.2022   |   Tlačové správy

V Liptovskom Mikuláši dnes slávnostne otvorili ďalšiu etapu mestskej cyklotrasy, ktorá prepája Liptovský Mikuláš s mestskou časťou Liptovská Ondrašová. Novootvorený úsek cyklochodníka bol hotový už v septembri minulého roku, jeho kolaudácia bola zavŕšená v marci 2022.  

Po hrádzi Váhu sa tak zavŕšilo bezpečné prepojenie východnej a západnej časti tohto okresného sídla. Nový úsek má dĺžku približne 837 metrov, po napojení na pôvodný má teleso cyklochodníka z Okoličného do Liptovskej Ondrašovej približne 6,5 kilometra. 
🍀Lužný les doposiaľ nebol prístupný
Nová cesta pre cyklistov, ale aj peších, nadväzuje na etapu, ktorá končila za areálom Liptovskej vodárenskej spoločnosti a pokračuje po hrádzi Váhu, prechádza popod železničný most, zatáča cez lesný porast lužného lesa a v Liptovskej Ondrašovej sa napája na Matuškovu ulicu.  Lužný les, cez ktorý prechádza, bol doposiaľ pre verejnosť nedostupný. „Je to jeden z najkrajších úsekov už existujúceho cyklochodníka, ktorý má spolu s vnútromestskými cyklotrasami dĺžku bezmála 10 kilometrov. Okrem cyklistov bude slúžiť aj chodcom a korčuliarom, v zime ho môžu využiť aj milovníci bežiek. Bola to veľmi náročná etapa, museli sme realizovať rôzne obchádzky, som preto rád, že je už projekt zrealizovaný, i keď takéto projekty bývajú beh na dlhé trate a realizácia je zvyčajne už to najmenej,“ priblížil primátor Ján Blcháč. 
🍀Vedie aj cez zátopovú oblasť
Jediná možnosť, ako napojiť novú časť cyklochodníka na pôvodný a dostať sa tak do Liptovskej Ondrašovej, bolo viesť ju cez zátopové územie. Nebude preto prekvapením, že niekoľko dní v roku môže byť stavba v približne päťdesiatmetrovom úseku okolo lužného lesa pod vodou. Mesto s touto situáciou počítalo už v projektovej dokumentácii. „V zátopovom území sme museli cyklochodník postaviť tak, aby vydržal prípadné zaplavenie. Zhotoviteľ použil pevnejšie podkladové vrstvy a viac betónu. K zvýšenej hladine priehrady až na úroveň cyklochodníka môže dôjsť výnimočne, len pri extrémnych poveternostných podmienkach. Je to len pár dní v roku a dokonca to nemusí byť každý rok,“ priblížil Gabriel Lengyel z mestského úradu. V prípade, že cyklochodník zaplaví voda, bude v tejto časti uzatvorený. Na výstavbu diela dal súhlas aj Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý je správcom vodného diela Liptovská Mara. 
Radnica pod vedením Jána Blcháča získala financie na realizáciu z dotácie ministerstva dopravy. Celkové náklady predstavovali 400 tisíc eur, z rozpočtu mesta išlo 20 tisíc eur. 
🍀Nová trasa má bezpečnostný význam
Pri plánovaní chodníka pre cyklistov a peších mala radnica na zreteli predovšetkým bezpečnosť. Cyklochodník slúži prioritne ako napojenie mestskej časti, do ktorej museli ľudia chodiť po frekventovanej hlavnej ceste. „Cyklisti z Liptovskej Ondrašovej smerujúci do mesta budú na chodník odkláňaní od cesty II/584, ktorá je predovšetkým v letných mesiacoch veľmi vyťažená, prejde tu aj viac ako 11000 áut denne a dochádza tu ku kolíznym situáciám. Tento chodník pre cyklistov a peších tak poslúži aj ako bezpečný prechod z mesta do Liptovskej Ondrašovej,“ konštatoval zástupca primátora a poslanec za mestskú časť Liptovská Ondrašová Ľuboš Trizna.
🍀Mesto už plánuje ďalšiu trasu
S otváraním nových úsekov vedenie mikulášskej radnice nekončí. Mesto už robí na stavebnom povolení pre ďalšiu časť do Liptovského Trnovca. „V trase na Trnovec pôjde cyklochodník popri Váhu. Táto etapa počíta s prejazdom cez hrádzu Liptovskej Mary smerom za Liptovskú Ondrašovú a následne povedie popri ceste novým cyklochodníkom,“ priblížil primátor. V blízkej budúcnosti sa vedenie mesta chystá aj na premostenie sútoku Smrečianky a Váhu vo východnej časti mesta. „Táto trasa povedie po hrádzi Váhu až po most do Závažnej Poruby, táto agenda je aktuálne v najlepšom stave pripravenosti, sme v štádiu prípravy stavebného povolenia,“ ukončil šéf mikulášskej radnice.