• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši oslavuje 30 rokov | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
  Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši oslavuje 30 rokov

  Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši oslavuje 30 rokov

    12.11.2021   |   Tlačové správy

  Mestská polícia bola ako poriadkový útvar mesta zriadená nariadením mesta. V čase vzniku mala polícia 13 príslušníkov, aktuálne sa ich počet zvýšil na 32. Predstavitelia radnice dnes všetkým príslušníkom odovzdali pamätný list a darček. „Ďakujem všetkým mestským policajtom za ich dlhoročnú prácu, ktorá bola častokrát veľmi náročná, ďakujem za ich prístup k plneniu úloh, za ich svedomitosť a čestnosť,“ spomenul viceprimátor Ľuboš Trizna.

  V súčasnosti je náčelníkom mestskej polície Marián Jančuška, jeho zástupcom Igor Petra. Ich predchodcami boli Štefan Ižarik, Milan Gejdoš, Ľubomír Marjovič, Dalibor Šalplachta a Vladimír Bella. Všetci sa zaslúžili o rozvoj a formovanie tejto organizácie v meste. 
  "Hodnotiť celé obdobie činnosti mestskej polície mi neprináleží. No od roku 2015, kedy sme spolu s Igorom Petrom začali pôsobiť v tejto inštitúcii, sme sa zamerali na odbornú a fyzickú pripravenosť policajtov. Snažili sme sa zlepšiť ich materiálne a technické vybavenie, skvalitniť dokumentáciu priestupkov a dodržiavanie lehôt, obmeniť staré zbrane, rozšíriť a modernizovať mestský kamerový systém. Hlavným cieľom vždy bolo odovzdávať kvalitné výkony v prospech obyvateľov mesta,“ načrtol M. Jančuška.  
  Spomenul aj boj proti pandémii, kde aj napriek ťažším podmienkam vyplývajúcich z celospoločenskej situácie, často plnia špecifické úlohy. „Za celú dobu nášho pôsobenia nám primátor a celé vedenie mesta vytvárali priaznivé pracovné podmienky a podporovali nás, za čo sa chcem v mene kolektívu mestskej polície srdečne poďakovať,“ dodal. 
  Načrtol, že ambíciou vedenia mestskej polície v ďalších rokoch je rozširovanie a modernizácia kamerového systému, poskytovanie nových služieb obyvateľom, modernizácia autoparku či zintenzívnenie cyklohliadok. „Samozrejmosťou bude naďalej podporovať ústretový a ľudský prístup.“