• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Z jesenného upratovania vzniklo sto ton odpadu | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
  Z jesenného upratovania vzniklo sto ton odpadu

  Z jesenného upratovania vzniklo sto ton odpadu

    22.10.2021   |   Tlačové správy

  V októbri umiestnili Verejnoprospešné služby (VPS) v rôznych lokalitách mesta 19 veľkoobjemových kontajnerov. Mikulášania do nich vložili približne sto ton odpadu. Vyhadzovali sanitu, rozložené kusy nábytku, staré stoličky, police a dosky. Pri triedení objemného odpadu však pracovníci VPS našli v kontajneroch aj komodity, ktoré patria aj medzi nebezpečný odpad. Niektoré druhy odpadu dokonca robia VPSkárom problém.
   
  „Často sa stáva, že z kontajnerov musíme vytrieďovať komodity, ktoré do nich nepatria. Išlo napríklad o elektroodpad, stavebný odpad, pneumatiky alebo autoodpad. Najmä autoplasty sú pre našu organizáciu problémom, pretože nemáme oprávnenie na nakladanie s takýmto druhom odpadu. Sme nútení riešiť v spolupráci s Odborom životného prostredia Okresného úradu, rovnako ako čierne skládky na verejných priestranstvách,“ upozornil ekonomický námestník z VPS Martin Kögel. 
   
  Z kontajnerov putuje objemný odpad do areálu v Okoličnom. Tam ho vysypú na plochu prekládkovej stanice a zamestnanci VPS spolu s aktivačnými pracovníkmi ho ešte ručne triedia podľa jednotlivých komodít. Zamestnanci ho rozoberajú kvôli zmenšeniu objemu. Následne ho vyvezú na zhodnotenie alebo zneškodnenie podľa druhu. Po odvoze objemného odpadu dočistia okolie kontajnerov. Dotrieďovanie odpadov z jesenného zberu zabezpečuje 15 ľudí vrátane aktivačných pracovníkov.