Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Vďaka vám je Mikuláš medzi slovenskou elitou v separácii odpadov

Vďaka vám je Mikuláš medzi slovenskou elitou v separácii odpadov

  04.08.2021   |   Tlačové správy

Liptovský Mikuláš sa zaradil medzi slovenskú elitu. V roku 2020 obyvatelia zhodnotili 53 percent odpadov, čo naše okresné sídlo zaradilo medzi najlepšie mestá na Slovensku v separácii. Minulý rok tak bol prvým, kedy sa v meste podarilo vyseparovať nadpolovičnú väčšinu vyprodukovaného odpadu. Ruka v ruke nám kleslo aj množstvo odpadu, ktorý sme odviezli na skládku. Pozitívom bolo aj zvýšenie množstva vyzbieraného biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý kompostujeme. Informoval o tom primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. 
 
Usporili sme 70 ton emisií
Množstvom triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 3,3 tony prispelo mesto k celkovej úspore 70 ton emisií skleníkových plynov oxidu uhličitého. Certifikátom za rok 2020 to mestu potvrdila organizácia zodpovednosti výrobcov Envi-Pak. 
 
Chceme ďalšie podzemné kontajnery
Mesto v minulom roku vytváralo kvalitné podmienky na zvyšovanie množstva zhodnocovaného odpadu vďaka propagačným a vzdelávacím aktivitám. Napriek tomu oblasť odpadového hospodárstva v Liptovskom Mikuláši trápia niektoré aktuálne problémy. Sú to čierne skládky, neustále sa meniaca legislatíva, rozpočtové provizórium a opätovné uzavretie skládky TKO vo Veternej Porube, ku ktorému sa napriek hrozbám veľkých sankcií stále nepristúpilo. Takto zhrnul najvýznamnejšie výstupy, ktoré vyplynuli zo správy o stave odpadového hospodárstva v meste za rok 2020 Gabriel Lengyel z mestského úradu. „V oblasti odpadového hospodárstva je do budúcna potrebné venovať pozornosť aj možnostiam výstavby polopodzemných kontajnerov. Najskôr by šlo o ulice na Podbrezinách, ktoré sa nachádzajú pod Hájom a zberné nádoby často navštevujú rôzne zvieratá. Aj naďalej budeme pokračovať v informačnej kampani v mesačníku Mikuláš či v televízii a na sociálnych sieťach mesta,“ dodal Gabriel Lengyel.