Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Na rekonštruovanom cintoríne vykopali granát, areál na Háji Nicovô čaká detekcia munície

Na rekonštruovanom cintoríne vykopali granát, areál na Háji Nicovô čaká detekcia munície

  12.05.2021   |   Tlačové správy

Zem vojnového cintorína na kóte 747 odhalila robotníkom pri zemných prácach pozostatky z vojny. Pri navŕtavaní pilót pre náhrobné kamene ich zastavil nevybuchnutý granát. Strojové vŕtanie preto okamžite zastavili a lokalitu čaká prešetrenie odborníkom na detekciu munície.
„Predpokladáme, že je to ručný granát, nevieme či ruskej alebo nemeckej výroby. Hneď, ako sme túto muníciu našli, informovali sme štátnu políciu, ktorá si privolala pyrotechnika zo Žiliny a poučil nás o tom, že práce treba zastaviť,“ priblížil stavbyvedúci Pavel Babnič.
Stopku však dostala len činnosť navŕtavania pilót, pri ktorej sa pracuje približne v metrovej hĺbke, ostatné práce so súhlasom odborníkov pokračujú. K strojovému vŕtaniu sa budú môcť stavbári vrátiť, až keď areál prešetrí špecialista, ktorý sa zaoberá vyhľadávaním nevybuchnutej munície. Zmonitorovať by mal viac ako tisíc hrobov. „V najbližšej dobe ho čakáme na obhliadku, stanoví termín. Prejde miesta, kde budú osadené pilóty a zmonitoruje stav v presne určenom priestore, čo môže trvať pár dní,“ priblížil stavbyvedúci.
Munícia, ktorá bola vykopaná pri obnove hrobových polí,  nemusí byť v tejto lokalite poslednou. „Boli tu jedny z najťažších bojov, ktoré trvali viac, ako dva mesiace. Viackrát sme tu robili aj simulácie vojnových bojov, ťažká technika tu nebola, boli tu len tie ľahšie stroje a je možné, že sa tu ešte aj nájde takáto munícia, čo bude zaujímať aj historikov a ľudí, ktorí sa zaujímajú o obdobie druhej svetovej vojny,“ priblížila vedúca oddelenia kultúry Dana Guráňová. Architekt stavby Stanislav Barényi upozorňuje, aby ľudia rešpektovali, že areál vojnového cintorína je aktuálne staveniskom a rodinné výlety ani prechádzky v lokalite nie sú vhodné. Nie len kvôli nájdenej munícii, ale aj pohybu techniky v areáli cintorína. 
Pietne miesto na Háji Nicovô patrí robotníkom, kamenárom a stavebným aktivitám už od polovice marca. Po obnove by mal mať areál charakter parkovej úpravy s prevahou trávnatej plochy. Obnova by mala byť ukončená najneskôr začiatkom jesene (v závislosti od počasia).