Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Spustili sme pilotný zber kuchynského odpadu

Spustili sme pilotný zber kuchynského odpadu

  10.05.2021   |   Tlačové správy

Na horných Podbrezinách radnica spustila pilotnú fázu zberu triedeného kuchynského odpadu. Skúšobným projektom na vybraných uliciach sa chceme dôkladne pripraviť na zavedenie zberu BRKO spred domácností od 1. júla 2021. Okrem logistiky zberu si predbežne overíme aké množstvo kuchynského odpadu obyvatelia vyprodukujú. 

 
Do hnedých kontajnerov dávame len potravinový odpad rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktorý vzniká v domácnostiach, bez akýchkoľvek obalových materiálov.
 
Patrí sem:
zvyšky ovocia a zeleniny, zvyšky vareného jedla, potraviny po záruke, škrupiny z vajec a orechov, kávové a čajové zvyšky, mäsové a mliečne výrobky, pečivo, kosti
Nepatrí sem:
obalové materiály, zelený odpad zo záhrad, tekuté zložky potravín, živočíšne tuky a oleje, zvieracie exkrementy, uhynuté zvieratá, cigaretové ohorky