Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Mali by sme mať vyše tristo prváčikov, zápisy boli prevažne elektronické

Mali by sme mať vyše tristo prváčikov, zápisy boli prevažne elektronické

  03.05.2021   |   Tlačové správy

Do prvých ročníkov bolo po elektronických zápisoch v apríli zapísaných 317 detí. Vo väčšine základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zákonní zástupcovia zapisovali deti z dôvodu pretrvávajúcich opatrení prostredníctvom internetu. Riaditelia zhodnotili elektronický zápis ako rýchly, efektívny a bez vážnejších nedostatkov. „Chýbal však priamy kontakt s deťmi. Nevedeli tak zhodnotiť školské zručnosti. Taktiež zaregistrovali drobné chyby pri vypisovaní elektronických prihlášok,“ zhrnula poznatky riaditeľov Lívia Drenková, špecialistka z útvaru škôl a školských zariadení mestského úradu. 

Elektronický zápis sa neuskutočnil v Základnej škole na Nábreží Dr. A. Stodolu. „Mali sme problém s vyhľadávaním detí na zápis, rodičia sa nedostavili na zápis, respektíve nemali potrebné doklady. V budúcnosti bude riaditeľka situáciu riešiť s úradom práce,“ vysvetlila. Predpokladaný počet detí v mestských základných školách by mal k 1. septembru dosiahnuť číslo 2 501.