Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Budúci týždeň sa uskutočnia zápisy do materských škôl

Budúci týždeň sa uskutočnia zápisy do materských škôl

  30.04.2021   |   Tlačové správy

Začiatkom mája sa uskutočnia zápisy v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš. Žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú podávať od 3. mája do 7. mája v čase približne od 8:00 do 16:00 hod. 

Sledujte weby materských škôl
Riaditelia materských škôl zverejnenia miesto, presný čas a podrobnosti podávania žiadostí o prijatie na verejne prístupnom mieste v priestoroch materskej školy a na webovom sídle školy. 
Vedúca odboru školstva Marta Gerbocová odporúča komunikáciu elektronickou formou. Ak zákonný zástupca nemá možnosť podať žiadosť o prijatie elektronicky, môže tak urobiť osobne v dňoch 3. až 7. mája podľa pokynu riaditeľa školy. Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa zverejnia školy na svojich internetových stránkach. Zákonný zástupca k žiadosti priloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. Pre ratolesť, ktorá dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné. „Deťom, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, budú určené spádové materské školy. 
Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna,“ zhrnula Marta Gerbocová.