Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Pre asistované sčítanie pripravujeme štyri kontaktné miesta a 21 asistentov

Pre asistované sčítanie pripravujeme štyri kontaktné miesta a 21 asistentov

  29.04.2021   |   Tlačové správy

👉Do historicky prvého elektronického sčítania obyvateľov sa zapojilo 27 887 Mikulášanov, čo je 88,18 percent z odhadovaného celkového počtu. Po samosčítaní bude nasledovať druhá fáza, tzv. asistované sčítanie, kedy obyvatelia na splnenie zákonnej povinnosti môžu využiť služby statických kontaktných miest a mobilných asistentov v prípade, pokiaľ ide o imobilných občanov. „Ďakujem všetkým, ktorí sa postavili k povinnosti sčítať sa zodpovedne a prihlásili sa k nášmu mestu. Od počtu prihlásených obyvateľov totiž závisí výška rozpočtu samosprávy. Čím viac obyvateľov, tým vyššie príspevky od štátu. Mesto tak môže lepšie napĺňať svoje poslanie a vytvárať lepšie podmienky pre ľudí,“ vysvetlil primátor Ján Blcháč.
👉Niektoré otázky prekvapili
V prvej fáze sčítania Slovákov zaskočili niektoré otázky, na ktoré nevedeli spamäti odpovedať. „K týmto otázkam patria dátum posledného sobáša a číslo bytu, v prípade že obyvateľ má trvalý pobyt v bytovom dome. Prosíme tých, ktorí využijú služby asistovaného sčítania, aby sa pripravili na položené otázky, ktoré by mali v sčítacom formulári vyplniť,“ uviedla Miroslava Almanová z mikulášskej radnice. 
👉Nasleduje asistované sčítanie
Asistované sčítanie bude prebiehať od 3. mája do 13. júna. Určené je pre obyvateľov, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených ľudí, staršie osoby,  obyvateľov zariadení a členov marginalizovaných komunít. Počas šiestich týždňov budú nesčítaným obyvateľom k dispozícii štyri statické kontaktné miesta s asistentom, ktoré je potrebné navštíviť osobne a 21 mobilných asistentov sčítania pre imobilných či starších obyvateľov, ktorí na vyžiadanie prídu na miesto pobytu. Zabezpečiť mobilného asistenta je možné prostredníctvom zaslania požiadavky na email scitanie@mikulas.sk. Občania získajú informácie k asistovanému sčítaniu na informáciách mestského úradu tel. č. 044/5565111 alebo u kontaktnej osoby na tel. 044/5565174.
Mesto Liptovský Mikuláš bude zriaďovať štyri statické kontaktné miesta, ktoré budú sídliť a pracovať tak, ako je uvedené v grafike tohto statusu.