Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Obnova jaslí, inteligentná lavička... podali sme žiadosti o financovanie viacerých projektov

Obnova jaslí, inteligentná lavička... podali sme žiadosti o financovanie viacerých projektov

  27.04.2021   |   Tlačové správy

Za uplynulé týždne podali mestskí úradníci žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov vo výške približne 300-tisíc eur. Mesto z nich chce zafinancovať šesť projektov, medzi nimi napríklad obnovu objektu detských jaslí, nové outdoorové fitnes prvky na Podbezinách, ďalšie renovácie na Háji Nicovô či doplnenie cyklistickej infraštruktúry. 
Na stavebné úpravy detských jaslí žiadame z Envirofondu sumu 194-tisíc eur. Projekt by vyriešil zateplenie fasád a striech, výmenu okien a prestrešenie južnej terasy. Výsledkom by malo byť zníženie energetickej náročnosti budov v areáli detských jaslí. 
Od ministerstva vnútra chce získať vedenie mikulášskej radnice peniaze na obnovu 16 liatinových vencov, ktoré lemujú vstup k pamätníku na Háji Nicovô. Vence pochádzajú z roku 1961 a vzhľadom na vek a pôsobenie poveternostných podmienok sú v zlom stave. 
Dotáciu zamestnanci z mikulášskej radnice vybavujú aj na výmenu opotrebovanej umelej trávy na futbalovom štadióne na Podbrezinách. Okrem trávnika by vymenili aj poškodené striedačky. Ihrisko potom bude využiteľné pre širokú verejnosť a rozšírené o možnosť pestovania ďalších športov, ako bedminton či ragby. 
V prípade, že radnica získa dotáciu zo Žilinského samosprávneho kraja, pribudnú na Jefremovskej ulici štyri vonkajšie fitnes prvky.
Moderná inteligentná lavička by mohla vyrásť pri cyklochodníku v blízkosti mosta do Palúdzky. Rôznorodé projekty radnica dopĺňa o žiadosť o financie z Nadácie Pontis. Projekt je zameraný na upevňovanie hygienických návykov a vedenie k zdravému životnému štýlu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.