Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Generálmajor vo výslužbe Ján Iľanovský oslávil svoje 99. narodeniny

Generálmajor vo výslužbe Ján Iľanovský oslávil svoje 99. narodeniny

  22.04.2021   |   Tlačové správy

„...aký odbojár? Ja som už len starý človek a ostáva mi len tešiť sa zo seba, že som nesklamal.“  

genmjr. v. v. Ján Iľanovský
Generálmajor vo výslužbe Ján Iľanovský oslávil 21. apríla svoje 99. narodeniny. 
Pri príležitosti jubilea mu dnes primátor Ján Blcháč odovzdal zlatú medailu s pamätným listom a avízom, že navrhne mestskému zastupiteľstvu udeliť mu ocenenie Verejné uznanie za zásluhy, ktorého súčasťou je finančná odmena určená na úhradu spoluúčasti na opatrovateľskú službu. 
„Osobné nasadenie, vôľa aj odvaha generálmajora  Iľanovského sa stali prínosom pre budúcnosť nás všetkých. Jeho neúnavná chuť odovzdávať posolstvo mieru ďalším generáciám nás motivuje zamýšľať sa nad dôsledkami vojnových konfliktov. Jeho odkaz nás sprevádza na mnohých križovatkách života a inšpiruje nás často nasmerovať svoje konanie tým správnym smerom,“ s úprimnosťou vzdal generálmajorovi Iľanovskému hold primátor Blcháč. Finančnú odmenu na opatrovateľskú službu mu navrhuje udeliť i v každom ďalšom roku, a to doživotne. Návrh budú schvaľovať poslanci na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva.
Ján Iľanovský, ktorý pochádza zo Závažnej Poruby, nastúpil v októbri 1942 na základnú vojenskú službu. Odvelili ho do slovenskej armády, aby na východnom fronte bojoval po boku Nemcov. Na úpätí Kaukazu, ako mnohí ďalší vojaci, aj on prebehol na stranu Sovietov a neskôr sa pripojil k vznikajúcim československým odbojovým jednotkám. „Keď sme s kamarátmi videli, ako nacisti podporovaní domácimi zapredancami strieľajú na Ukrajine bezbranných sedliakov či vešajú ženy a zabíjajú deti, vedeli sme, kde je naše miesto,“ uviedol nositeľ viacerých vysokých štátnych vyznamenaní. Na krutosť vojny a dlhé frontové putovanie plné útrap spomína generálmajor vo výslužbe s veľkou úctou k padlým. On sám bol v bojoch niekoľkokrát zranený. Vojnový veterán Ján Iľanovský bol v rozhodujúcich momentoch odvážny, dokázal prenikať cez frontovú líniu, preto pôsobil ako styčný poddôstojník medzi jednotkami a veliteľstvami.