• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Pietne miesto nad Liptovským Mikulášom si obnovou upevňuje ambíciu stať sa národným vojnovým cintorínom | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
  Pietne miesto nad Liptovským Mikulášom si obnovou upevňuje ambíciu stať sa národným vojnovým cintorínom

  Pietne miesto nad Liptovským Mikulášom si obnovou upevňuje ambíciu stať sa národným vojnovým cintorínom

    22.03.2021   |   Tlačové správy

  Na Háji Nicovô sa rozbieha stavebný ruch. Obnovou prechádzajú hrobové miesta aj zelená pláň vojnového cintorína, na ktorom sú pochovaní príslušníci 1. československého armádneho zboru. Pietne miesto nad Liptovským Mikulášom má podľa slov primátora Jána Blcháča aj vďaka rekonštrukcii ambíciu stať sa Národným vojnovým cintorínom.

  „Administratívna a technická príprava rekonštrukcie trvala približne päť rokov a začíname ju práve v roku šesťdesiateho výročia sprístupnenia areálu verejnosti. Už pôvodné projekty pri vzniku tohto areálu počítali s tým, že budú na cintoríne len kríže a zelená pláň, aj národné vojnové cintoríny vo svete sú bez klasických hrobových miest s obrubami. Práve obruby chceme odstrániť, miesto bude vyzerať dôstojnejšie, plocha bude upravená a dobre udržiavateľná, pohľad na cintorín bude natrvalo hodný dôstojného miesta odpočinku hrdinov, ktorých nám budú pripomínať ponechané náhrobné kamene s ich menami,“ uviedol primátor. 
  Po obnove bude mať areál charakter parkovej úpravy s prevahou trávnatej plochy, podoba vojnového cintorína však zostane zachovaná. Práce na hrobových miestach budú pracovníci vykonávať prevažne ručne, aby nenarúšali pietu priestranstva. Použitie ľahkých mechanizmov a ich pohyb výlučne pomedzi hrobové miesta zabezpečí, aby stroje nezasahovali do samotných hrobov. Obnova sa bude robiť len na povrchu, prebiehať budú len práce s obrubami, náhrobnými kameňmi a trávnikom, robotníci nebudú zasahovať do hrobov ani nijako manipulovať s pozostatkami. Travertínové obruby na približne 1400 hroboch budú pracovníci tiež rozoberať ručne. Ošetrené náhrobné kamene zakotvia do betónových pilótov a dôjde aj k prekrytiu koreňového systému stromov, ktoré sú nad úrovňou zeme. Rekonštrukcia bude finalizovať navážaním zeminy, úpravami pláne a vysiatím trávy. 
  Vrchovina bude aj počas prác verejnosti dostupná, priamo na stavenisko však bude prístup pre obyvateľov aj návštevníkov obmedzený a v dni, keď sa budú po prístupovej komunikácii pohybovať ťažké mechanizmy, dôjde aj k obmedzeniu dopravy na Háj Nicovô. Peším odporúčame využiť náučný chodník lesom v smere ku pamätníku.
  Na realizáciu získalo vedenie mesta financie od Ministerstva kultúry SR, projekt vyjde približne 460 tisíc eur. Obnova hrobových miest a zelenej pláne by mala byť hotová do konca leta, aby sme si mohli pripomenúť oslavy Slovenského národného povstania dôstojne na vynovenom cintoríne.