Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Riadením školy v Okoličnom je poverená Zuzana Pavelicová

Riadením školy v Okoličnom je poverená Zuzana Pavelicová

  24.02.2021   |   Tlačové správy

Riaditeľke Základnej školy s materskou školou v Okoličnom sa po piatich rokoch vo vedení školy končí funkčné obdobie. Z dôvodu pandemickej situácie nie je aktuálne možné uskutočniť výberové konanie na túto pozíciu, preto dnes zástupca primátora Rudolf Urbanovič odovzdal dekrét Zuzane Pavelicovej, ktorým ju poveril na výkon funkcie riaditeľky školy do času výberového konania.