Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Kto zaplatí pokutu a nahradí státisíce z Envirofondu❓

Kto zaplatí pokutu a nahradí státisíce z Envirofondu❓

  18.02.2021   |   Tlačové správy

Pre stále neuzatvorenú presakujúcu skládku komunálneho odpadu vo Veternej Porube hrozí mestu nielen pokuta do výšky 1 000 000 eur od Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), navyše môže prísť aj o státisíce z Envirofondu. 

„V zmysle zákona nie je možné čerpať dotácie z Envirofondu, ak žiadateľ v ostatných dvoch rokoch dostal pokutu na úseku životného prostredia a odpadového hospodárstva. Takže pokiaľ nám Inšpekcia životného prostredia uloží pokutu za neuzatvorenie skládky, a táto hrozba je už reálna, po dobu dvoch rokov nebudeme môcť čerpať finančné prostriedky. Môžeme prísť o financie rádovo aj v stovkách tisíc eur,“ potvrdil  vedúci odboru dopravy a životného prostredia Gabriel Lengyel.
 
V roku 2019 mesto cez Envirofond získalo 70 tisíc eur na vozidlo pre zber komunálneho odpadu. Aktuálne radnica žiada pre oblasť životného prostredia o ďalších 150 tisíc eur na chladiarenské zariadenie pre potreby uskladnenia vyzbieraného kuchynského odpadu. 
 
Radnica má povinnosť opätovne uzatvoriť skládku do konca roka 2021. Keďže skupina opozičných poslancov dlhodobo odmietala rokovať o úvere na rekultiváciu a napokon ho neschválili, mesto stratilo veľa času a dnes je zrejmé, že termín realizácie uzatvorenia skládky sa nestihne. 
 
Podľa SIŽP boli uzatvorenie a rekultivácia skládky v roku 2014 vykonané v rozpore s projektom stavby a požiadavkami právnych predpisov. Skládka navyše v období zrážok pravidelne presakuje a ohrozuje životné prostredie. Náklady na jej opätovné prekrytie sú približne vo výške 1 650 000 eur, preto si mesto musí na tento účel vziať úver. Poslanci z klubu Nový Mikuláš, ktorí spolu s poslancami z klubu Skutočne nezávislí majú v zastupiteľstve väčšinu, blokujú prijatie úveru. Päťkrát odmietli o jeho prijatí rokovať. Nakoniec o úvere rokovali, no k jeho schváleniu nepristúpili.