Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Sčítanie obyvateľov je povinné, urobíte ho elektronicky!

Sčítanie obyvateľov je povinné, urobíte ho elektronicky!

  01.02.2021   |   Tlačové správy

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  
S ohľadom na aktuálnu epidemickú situáciu vláda rozhodla o zmene zákona o sčítaní a sčítanie obyvateľov sa vykoná v dvoch fázach. 
👉 Samosčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 tak, ako bolo plánované. Sčítame sa elektronicky, veľmi jednoducho a bezpečne vyplnením sčítacieho formulára na stránke www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu, a to sami alebo s pomocou blízkej osoby. 
👉 Asistované sčítanie – teda sčítanie s pomocou asistenta sčítania -  v zriadenom kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou prostredníctvom mobilného sčítacieho asistenta (napr. pri imobilite) sa vykoná v termíne do 31. októbra 2021 po zohľadnení aktuálneho vývoja šírenia koronavírusu.  
Samosčítanie predstavuje najrýchlejší a najjednoduchší spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia privátnej zóny obyvateľa a jeho zdravotného ohrozenia, preto ho odporúčame využiť v čo najväčšej možnej miere.
Sčítaním domov a bytov sú poverené obce, ktoré vykonajú sčítanie, tzn. uskutočňuje sa bez účasti obyvateľov.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať.
Aktuálne informácie o sčítaní obyvateľov, domov a bytov nájdete na www.scitanie.sk aj na webovej stránke mesta Liptovský Mikuláš