Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Takto bude vyzerať mikulášske kolumbárium

Takto bude vyzerať mikulášske kolumbárium

  15.01.2021   |   Tlačové správy

Významné pietne miesto, cintorín Vrbica, by sa malo počas dvoch rokov rozšíriť o kolumbárium. Mesto na jeho príprave pracuje už teraz, preto sa uskutočnila ideová architektonická súťaž, v rámci ktorej dodali ateliéry päť návrhov. 

Súťaž vyhrali architekti Katarína Šiarniková a Juraj Šiarnik. „Vďaka súťaži sme odsledovali rôznorodosť prístupu jednotlivých architektov k riešenému územiu. Kvalitne spracovali toto jedinečné zadanie, víťazný návrh dokonale skĺbil funkčnosť, trendovosť a najlepšie vystihol genius loci miesta,“ zhodnotil Matej Petran, šéf oddelenia výstavby na mestskom úrade. 
Kolumbárium predstavuje priestor na uloženie spopolnených telesných pozostatkov. Na Vrbickom cintoríne je ho potrebné zriadiť, aby sa efektívne zredukovala plocha. V zmysle ideového návrhu bude mať kolumbárium približne 750 miest a dotvorí rozsypovú lúčku. 
Situované bude v južnej časti areálu cintorína a postaviť by sa malo najskôr v roku 2022. Vrbický cintorín je miestom posledného odpočinku mnohých osobností slovenského kultúrneho a spoločenského života. Náklady budú známe až po spracovaní realizačného projektu, ale predpokladaná suma sa pohybuje na úrovni 100 až 150 tisíc eur.