Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
OZNAM LVS - samoodpočty

OZNAM LVS - samoodpočty

  14.01.2021   |   Tlačové správy

Liptovská vodárenská spoločnosť vyzýva svojich zákazníkov, majiteľov rodinných domov, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu a ešte nenahlásili stav vodomeru v rámci samoodpočtov, aby to urobili v čo najkratšom termíne.

Stav vodomeru nahláste:
• telefonicky na bezplatné číslo 0800 162 334
• textovou správou (SMS) na čísla: 0918 400 334, 0905 033 398
• e-mailom na adresy: fakturacia@lvsas.sk, zakaznickecentrum@lvsas.sk, odpocty@lvsas.sk
• formulárom stav vodomeru, ktorý nájdete na webovej stránke Liptovskej vodárenskej spoločnosti www.lvsas.sk
V prípade, ak Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., nebude mať k dispozícii stav Vášho vodomeru, množstvo vodného alebo stočného Vám stanoví a vyfakturuje priemerom. Pre výpočet množstva vodného alebo stočného použije údaj o priemernej dennej spotrebe vody.
Liptovská vodárenská spoločnosť si dovoľuje požiadať obyvateľov, ktorí bývajú v rodinných domoch a sú napojení na verejnú kanalizáciu (platia za stočné), o nahlásenie stavu vodomeru. Nahlásený stav vodomeru použije Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.,  ako podklad pre vystavenie ročnej vyúčtovacej faktúry.