Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Oznam Liptovskej vodárenskej spoločnosti

Oznam Liptovskej vodárenskej spoločnosti

  05.01.2021   |   Tlačové správy

Liptovská vodárenská spoločnosť si dovoľuje požiadať majiteľov rodinných domov o nahlásenie stavu vodomeru. Nahlásený stav vodomeru použije Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., ako podklad pre vystavenie ročnej vyúčtovacej faktúry za vodné alebo stočné.

Stav vodomeru je potrebné nahlásiť do 15. januára 2021:
•  telefonicky na bezplatné číslo 0800 162 334,
•  e-mailom na adresu odpocty@lvsas.sk 
•  formulárom stav vodomeru, ktorý nájdete na webovej stránke Liptovskej vodárenskej spoločnosti www.lvsas.sk. http://lvsas.sk
V prípade, že Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., nebude mať k dispozícii stav Vášho vodomeru, množstvo vodného alebo stočného Vám stanoví a vyfakturuje priemerom. Pre výpočet množstva vodného alebo stočného použije údaj o priemernej dennej spotrebe vody.