Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Za opakované porušovanie povinností chceli poslanci kontrolóra odvolať. Delili ho od toho tri hlasy

Za opakované porušovanie povinností chceli poslanci kontrolóra odvolať. Delili ho od toho tri hlasy

  18.12.2020   |   Tlačové správy

Hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš Martin Alušic čelil 17. decembra odvolávaniu z funkcie. Dôvodom bolo opakované a zvlášť hrubé porušovanie povinností zamestnanca mesta Liptovský Mikuláš. 
Martin Alušic porušil svoje povinnosti, keď nevykonal a neotvoril kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva. Zákonným spôsobom nezverejnil pred prerokovaním v zastupiteľstve návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2021 a viackrát porušil pracovnú disciplínu. Od júla 2020 si nevedie evidenciu dochádzky v súlade s internými predpismi mesta. Svojvoľne prečerpal nárok na dovolenku, čo mu zamestnávateľ klasifikoval ako absenciu. Úradné dokumenty postúpil tretej osobe a výhrady majú mestskí právnici ku kontrolórovi aj z etického hľadiska – informovali poslancov o jeho nátlakovom správaní voči zamestnancom mestského radu.
Návrh na odvolanie kontrolóra dal poslanec Miroslav Neset, od odvolania delili Alušica len tri hlasy - zahlasovalo zaň až 10 poslancov. Trinásti boli proti jeho odvolaniu a jedna poslankyňa sa hlasovania zdržala.
Martin Alušic bol Mestským zastupiteľstvom v  Liptovskom Mikuláši zvolený do funkcie dňa 4. júna 2020. Zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi pri vyhlásení voľby odsúhlasilo znížený 80-percentný pracovný úväzok a najvyššiu možnú každomesačnú odmenu vo výške 30-percent mesačného platu.