Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Mesto stále nemá záverečný účet za rok 2019, schválený mal byť v júni!

Mesto stále nemá záverečný účet za rok 2019, schválený mal byť v júni!

  17.12.2020   |   Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš nemá ani k dnešnému dňu právoplatne schválený záverečný účet za rok 2019. Poslanci z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí na rokovaní 17. decembra vyradili návrh záverečného účtu z rokovania. Následne zaradili do programu opätovné schválenie uznesenia o záverečnom účte s nelegitímnou výhradou, pre ktorú z právneho hľadiska nebolo možné uznesenie podpísať.

Uznesenie o záverečnom účte s nelegitímnou výhradou nenašlo podporu poslancov. Keďže však poslanci z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí vyradili z rokovania záverečný účet s legitímnym uznesením a nahradili ho nelegitímnym, ktorý nebol schválený, mesto Liptovský Mikuláš stále nemá platný záverečný účet. Blokovaním záverečného účtu ukracujú poslanci mestský rozpočet na rok 2021 až o 1,1 milióna eur.
„Tieto výsledky hospodárenia boli jedny z najlepších a takýto záverečný účet prijímať s výhradami je neodborné a politické. Finančná komisia, ktorá sa zaoberala záverečným účtom, prijala uznesenie o tom, aby bol predložený a schválený záverečný účet bez výhrad. Ak odborná komisia povie, že záverečný účet by sa mal prijať bez výhrad, mali by sme ako poslanci takéto uznesenie rešpektovať, a nie nahradiť ho uznesením s výhradami a dokonca protiprávnymi. Inak takáto odborná komisia stráca význam. Pán Repaský, ktorý dal návrh na vylúčenie záverečného účtu bez výhrad z rokovania, dokázal, že odborné komisie sú len nástrojom na politický boj. Odborné stanoviská sú týmto poslancom ukradnuté,“ povedal zástupca primátora Rudolf Urbanovič.
Na nelegitímnosť výhrady k pravidlám hospodárenia mesta, ktoré sa poslanci z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí už niekoľkokrát pokúšajú pretlačiť cez uznesenie záverečného účtu, upozornil vo svojom právnom stanovisku aj advokát Jozef Sotolář, odborník na komunálne právo. „Takéto schválenie záverečného účtu nie je v súlade s platnou právnou úpravou, pretože záverečný účet bol schválený s výhradou, ktorá obsahovo a ani formálne nezodpovedá požiadavkám, s ktorými počíta platná právna úprava.“
Reálne malo mesto za rok 2019 prebytok vo výške 1,1 mil. eur. Táto suma sa už mala nachádzať v rezervnom fonde, ktorý slúži na financovanie nepredvídateľných výdavkov, ako sú živelné pohromy či mimoriadne udalosti. Mesto z nich hradí aj splátky úverov. Peniaze síce na mestskom účte sú, ale do rezervného fondu sa kvôli nesprávne schvaľovanému záverečnému účtu nedostali a mesto ich preto nemôže použiť. Návrh rozpočtu na rok 2021 počíta s použitím rezervného fondu a pripravený je ako vyrovnaný. Preto bude radnica ešte pred schvaľovaním vyrovnaného rozpočtu na rok 2021 znovu navrhovať schválenie záverečného účtu za rok 2019 bez výhrad. Poslanci by sa kvôli týmto dvom bodom mali stretnúť ešte 30. decembra 2020, aby mesto zasa nezačalo nový rok v rozpočtovom provizóriu.
Podľa platnej legislatívy mal byť záverečný účet schválený do 30. 6. 2020. Rokovanie o záverečnom účte je schvaľovanie hospodárenia mesta ešte za minulý rok 2019.