Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Havarijný stav na Skládke vo Veternej Porube

Havarijný stav na Skládke vo Veternej Porube

  14.10.2020   |   Tlačové správy

Na skládke máme  od 13. októbra 03:01 h v noci pohotovosť. Dážď, ktorý by mal stekať po povrchu skládky a končiť v potoku, prechádza cez deravý povrch zle uzatvorenej skládky a kontaminovaný z odpadov vteká do zberných nádrží. Od skorých ranných hodín už začalo zaplavovať aj poslednú, rezervnú nádrž, havarijný stav preto riešia zamestnanci VPS prostredníctvom odčerpávania priesakových kvapalín vozidlami z Liptovskej vodárenskej spoločnosti. "Odčerpali sme už 21 kubíkov priesakovej kvapaliny a očakávame, že sa autá budú točiť do popoludnia. Mesto za túto službu platí spoločnosti LVS nemalé peniaze, ktoré vlastne koniec koncov idú z vreciek obyvateľov," upozornil Dušan Fabián z VPS. Riešením pravidelne sa opakujúcej situácie by bolo opätovné uzatvorenie skládky, ktorú chybne uzatvorili v roku 2014 (počas primátorovania A. Slafkovského). 

 
❌Slovenská inšpekcia životného prostredia rozhodla o vykonaní opätovnej rekultivácie Skládky tuhého komunálneho odpadu vo Veternej Porube a vydala stavebné povolenie, podľa ktorého musí byť do decembra 2021 skládka opätovne uzatvorená.
❌Na opätovné prekrytie skládky si musí mesto zobrať úver.
❌Poslanci z klubu Nový Mikuláš, ktorí spolu s poslancami z klubu Skutočne nezávislí majú v zastupiteľstve väčšinu, blokujú zobratie úveru obštrukciami. Pravidelne odmietajú o prijatí úveru na skládku rokovať a materiál vylučujú z programu rokovania.

Aktualizácia 14. októbra dopoludnia:
Pohotovosť na Skládke vo Veternej Porube trvá už 32 hodín. Zberné nádrže sa aj po odčerpaní napĺňajú priesakovými kvapalinami. Včera (13. októbra) cisterny vyčerpali do večera približne 60 metrov kubických vôd, ktoré pretiekli deravou skládkou. Dnes v ranných hodinách bol na mieste aj primátor Ján Blcháč, podľa ktorého očakávajú vyčerpanie najmenej sto metrov kubických.