Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Chceme zakázať chov hospodárskych zvierat v okolí pamiatok

Chceme zakázať chov hospodárskych zvierat v okolí pamiatok

  14.09.2020   |   Tlačové správy

Razantný zásah v podobe zákazu chovu hospodárskych zvierat si vyžiadala situácia na Vrbickej ulici v blízkosti Rázusovie domu. Zvieratá tam chovajú obyvatelia z marginalizovanej komunity a chov je bez pravidiel.

Statok tak svoje okolie obmedzuje zápachom a hlukom. „Lokalita sa nachádza v širšom centre mesta, v blízkosti kultúrnej pamiatky a múzea v rodnom dome Martina Rázusa, kde nie je vhodné, aby boli takéto zvieratá chované. Taktiež registrujeme viaceré podozrenia zo strany združení či od obyvateľov z okolia, že zvieratá sú týrané,“ komentoval primátor Ján Blcháč a vysvetlil, že riešením má byť zákaz chovu hospodárskych zvierat, a to v okruhu 50 metrov od všetkých kultúrnych pamiatok mesta Liptovský Mikuláš.

Predstavitelia mesta sa na základe podnetov od poslancov mestského zastupiteľstva aj od obyvateľov pokúšali problémy s chovom zvierat na Vrbickej ulici riešiť s chovateľom a aj prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Situácia sa však nezmenila. „Chovateľovi boli uložené už aj sankcie, stav sa však nezlepšil. Preto sme museli pristúpiť k vytvoreniu nariadenia, ktoré bude mať plošný charakter,“ dodal Blcháč. Zákaz chovu hospodárskych zvierat v okruhu 50 metrov od kultúrnych pamiatok budú poslanci schvaľovať na rokovaní mestského zastupiteľstva 24. septembra v podobe všeobecne záväzného nariadenia.